Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 17:29

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus, 5 op, verkkotentti, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 1.8.23 klo 0:00 - 31.12.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.23 - 31.7.24
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 154
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Ammattiopisto Gradia, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Jämsän työväenopisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, STEP-koulutus, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. 

Sisältö:
 • asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä 
 • asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä 
 • asiantuntijatiedon luonne, kehittäminen ja tukeminen 
 • ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus 
 • asiantuntijuus ja työssä oppiminen kasvatusalalla 
 • muuttuva asiantuntijuus nyt ja tulevaisuudessa 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 • osaa eritellä asiantuntijuutta, osaamista ja ammatillista identiteettiä käsitteinä ja tutkimuksen valossa
 • osaa tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja osaamisen kehittämiseen 
 • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja osaamisensa rakentajana 
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.  
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.  
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.  
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan 24 tunnin verkkotenttinä. Verkkotentti järjestetään tiettyinä verkkotenttiviikkoina Moodle-kurssialueella. Voit suorittaa verkkotentin verkkotenttiviikolla haluamanasi viikonpäivänä ja haluamaasi vuorokaudenaikaan yhdessä tai useammassa osassa. Avattuasi tentin sinulla on 24 tuntia aikaa vastata tenttikysymyksiin. Verkkotentissä vastaat opintojakson lähdeaineiston pohjalta opettajan asettamiin soveltaviin kysymyksiin. Lähdeaineistoon on tärkeää perehtyä huolellisesti etukäteen: lähdeaineisto ja siitä tekemäsi muistiinpanot saavat olla sinulla tentin aikana käytössäsi. 

 

Verkkotenttiviikot:  

viikko 41 (9.10.2023-15.10.2023) 
viikko 48 (27.11.2023-3.12.2023) 

viikko 2 (8.1.2024-14.1.2024)  
viikko 6 (5.2.2024-11.2.2024) 

viikko 11 (11.3.2024-17.3.2024) 

viikko 15 (8.4.2024-14.4.2024) 

viikko 19 (6.5.2024-12.5.2024) 

viikko 23 (3.6.2024-9.6.2024) 

 

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://r.jyu.fi/EVH 

Kirjallisuus:
 • Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.). (2010). Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro. Kirjasta hyödynnetään lukuja:
  • Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: ”Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja”.
  • Palonen & Gruber: ”Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen”.
  • Tynjälä: ”Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa”.
 • Collin, K. & Lemmetty, S. (toim.). (2019). Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita. (Saatavilla myös e-kirjana.) Kirjasta hyödynnetään lukuja:
  • Viitala: ”Valmentava esimiestyö – vastuullinen keino itseohjautuvuuden ja luovuuden vahvistamiseen?”
  • Lemmetty & Collin: ”Itseohjautuvuus työssä ja oppimisessa”
  • Lemmetty, Collin, Kaski & Särkkä: ”Työssä oppimista ja osaamisen kehittämistä IT-liiketoiminnassa”
 • Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.). (2014). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto. (Saatavilla myös e-kirjana.)
 • Jakonen, M. (2017). Vastatieto – Tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2017. (Saatavilla myös e-kirjana.)
 • Englanninkielinen tieteellinen artikkeli. (Saatavilla e-aineistona Moodlessa)

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.