Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 18:52

AIKP1016 Pedagoginen kehittämishanke, 5 op, verkko-opiskelu, JY:n avoin yliopisto

Aikuiskasvatustiede (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.23 - 31.5.24
Ilmoittautumisaika: 1.8.23 klo 0:00 - 31.1.24 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.23 - 31.5.24
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 25
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Muuttuva yhteiskunta ja työelämä haastavat kehittämään oppimis- ja toimintaympäristöjä. Aikuiskasvatustiede vastaa haasteeseen tutkimuksella. Tutkimustiedon ja reflektion avulla voidaan tiedostaa ja pyrkiä ratkomaan ongelmia, mikä mahdollistaa perustellun toiminnan ja kehityksen. Opintokokonaisuuden päättävässä opintojaksossa sovelletaan jakson tutkimuskirjallisuutta ja opintokokonaisuudessa aiemmin opittua rajattuun pedagogiseen kehittämishankkeeseen jossain itselle tutussa ympäristössä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • hahmottaa kehittämistä vaativan didaktisen prosessin vaiheet (tavoitteet, toteutus, arviointi)
  • tunnistaa ja jäsentää aikuiskasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita koulutustilaisuuden/koulutuksen/kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
  • tarkastella kehittymisen haasteita sekä tarkastella kriittisesti asennettaan ohjaustyötä ja oppimista kohtaan
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin
  • Ilmoittautuminen on sitova. 
  • ​Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista
  • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

AIKP1016-opintojaksolla pohdit jonkin itse rajaamasi opetuskokonaisuuden suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä. Hanketta ei tarvitse toteuttaa kurssin aikana. Ilmoittauduttuasi jakson verkko-opiskelutoteutukseen, pääset Moodlen kurssialueella valitsemaan oppimistehtävän suoritustavaksi joko kirjallisen kehittämishankeraportin tai oman kehittämishankkeen esittelyn n. 20 min. esitelmätallenteena.


Oppimistehtävä

Moodle-kurssialueella pääset valitsemaan oppimistehtävän suoritustavaksi joko kirjallisen kehittämishankeraportin tai oman kehittämishankkeen esittelyn n. 20 min. esitelmätallenteena. Oppimistehtävän laadit itsenäisesti tehtävänannon ja opintojakson lähdeaineiston perusteella. Pääset yhdistämään omia havaintojasi ja kokemuksiasi jakson lähdeaineistoon ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä. Saat oppimistehtävävastauksestasi opettajalta henkilökohtaisen palautteen, jonka pohjalta voit kehittyä kirjoittajana ja opiskelijana. Ohjausta on saatavilla! 

Oppimistehtävän suoritusoikeusaika on 1.8.2023-31.5.2024. Pyri kuitenkin palauttamaan oppimistehtäväsi arviointiin viimeistään kuukautta ennen suoritusoikeusajan päättymistä, että aikaa jää mahdolliseen uusimiseen tai korottamiseen.

 

Teet valintapäätöksen kirjallisen kehittämishankeraportin ja esitelmätallenteen välillä ilmoittautumisen jälkeen perehdyttyäsi kurssin Moodle-alueella tehtävänantoihin. 

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://r.jyu.fi/EVH

Kirjallisuus:

Atjonen, P. (2015). Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Kirjokansi.

JA

Virtanen, V., Postareff, L. & Hailikari, T. (2015). Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? Yliopistopedagogiikka, 1. Luettavissa pdf-muodossa osoitteessa https://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2015/03/virtanen-ym.pdf

JA

Yksi oppimista ja/tai ohjausta käsittelevä lähde edellisistä opintojaksoista

JA

Vähintään kaksi vapaavalintaista tieteellistä lähdettä

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi

029 441 8080