Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.12.2023 08:03

XJOX0001 Virtaa viestintään työelämässä, 5 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.8.23 - 6.12.23
Ilmoittautumisaika: 1.7.23 klo 18:00 - 31.8.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 23.8.23 - 6.12.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 18
Maksimi osallistujamäärä: 25
Sopii vielä: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kieli- ja viestintäopinnot (avoin yo)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM: Kurssi toteutuu. Ilmottautumisia otetaan 31.8. saakka, mikäli ryhmässä on tilaa.

Virtaa viestintään työelämässä on Muuttuvan työelämän viestintä -opintokokonaisuuden aloituskurssi. Opintojaksolla tutustutaan muuttuvan työelämän viestintäilmiöihin ja niiden syihin. Opintojaksolla pääset pohtimaan kokemuksiasi työelämäviestinnästä ja jäsentämään niitä viestinnän tutkimuksen näkökulmasta. Saat laajan yleiskatsauksen keskeisimpiin työelämäviestinnän ilmiöihin, tulet havaitsemaan vahvuuksiasi viestijänä ja pääset pohtimaan sitä, millaista osaamista haluaisit jatkossa syventää.

Opintojakso sopii erityisen hyvin niille, jotka ovat erilaisissa työelämän siirtymätilanteissa kuten vaihtamassa työpaikkaa tai palaamassa työhön, mutta soveltuu kaikille, jotka miettivät, millä taidoilla uudenlaisessa monikielisessä ja hybridissä työelämässä pärjää. Virtaa viestintään työelämässä on uudenlainen keskusteleva ja tiimipohjainen kurssi, joka on suunniteltu mukailemaan aitoja viestintätilanteita. Kurssi koostuu kolmesta aikataulutetuista etätapaamisesta, pienryhmätyöskentelystä verkossa sekä itsenäisestä työskentelystä. Kurssi sisältää monenlaisia ja vaihtelevia suoritusmuotoja - kurssin suoritukseen kuuluu mm. verkossa toteutettava pakohuonepeli, jossa päästään ratkomaan yllättäviä viestinnällisiä haasteita. Kurssin voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Tämän jakson jälkeen voit syventää osaamistasi seuraavilla kokonaisuuteen kuuluvilla kursseilla: Työelämän viestintä sosiaalisessa mediassa 3 op sekä Vuorovaikutus ja työhyvinvointi 3 op. On suositeltavaa, että aloitat Virtaa viestintään työelämässä -kurssista. Se on suositeltava (mutta ei pakollinen) esitieto muille Muuttuvan työelämän viestintä -kokonaisuuden jaksoille. Kaikki kolme jaksoa ovat suoritettavissa etäopintoina ja voivat soveltua JYU:n tutkinnoissa valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Huom! Kurssialue Moodlessa aukeaa vasta kun suoritusoikeus (opinto-oikeus) kurssille alkaa.

Sisältö:

Opintojaksolla on aikataulutettuja etätapaamisia, pienryhmätyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä.

Sisältö

 • Oman viestintä- ja kieliosaamisen kartoittaminen
 • Hajautuneen tiimin toiminnan tarkastelu ja vertaistiimin jäsenenä toimiminen
 • Erilaisten työyhteisön ilmiöiden pohdinta vuorovaikutuksen näkökulmasta
 • Rakentavan palautevuorovaikutuksen hyödyntäminen oppimisessa
 • Erilaisiin tieteellisiin materiaaleihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen oman asiantuntijuuden kehittämisessä.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa monikielisenä viestijänä.
 • Osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle.
 • Ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa.
 • Tunnistaa erilaisia työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
 • Osaa löytää materiaaleista olennaisen tiedon ja jäsentää sitä tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
Esitiedot:

Jos et ole aiemmin opiskellut avoimessa yliopistossa, suosittelemme ihan aluksi (tai näiden opintojen alkuvaiheessa) osallistumista maksuttomalle Orientaatio jatkuvaan oppimiseen 1 -kurssille. Se on yhden opintopisteen laajuinen, ja suoritettavissa joustavasti verkko-opiskeluna itsenäisesti.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu
Suoritustavat:

Kurssin voi suorittaa kokonaan etäopintoina, lähitapaamisia ei ole. Kurssilla käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea sekä verkkokokousjärjestelmä Zoomia. Kurssialue Moodlessa aukeaa vasta suoritusoikeuden alettua eli 23.8. Linkki Zoomin kautta toteutettavaan opetukseen löytyy Moodlesta.

Kurssilla on kolme aikataulutettua etätapaamista, pienryhmätyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä. Opintojakson alussa tehtävien tekemiseen annetaan aikaraamit, joiden puitteissa opiskelija voi itse aikatauluttaa työskentelynsä. Kurssin opettajina toimii Movin yliopistonopettaja Jaana Tikkala.

Kontaktiopetusta Zoomissa on kahtena iltana:

 • ke 6.9. klo 17.30-19.00
 • ke 13.9. klo 17.30-19.00

Pakohuonepeliajat tiimeille, voit valita toisen näistä vaihtoehdoista:

 • ke 11.10. klo 17.30-19.30 (ensimmäinen pakohuonevaihtoehto, toteutetaan verkossa)
 • ke 25.10. klo 17.30-19.30 (toinen pakohuonevaihtoehto, toteutetaan verkossa)

Lopuksi tehdään reflektiotehtävä, joka palautetaan 8.11.2023 mennessä Moodleen. Suoritusoikeusaika päättyy 6.12.2023, jolloin mahdollisten tehtävätäydennysten on oltava palautettuna.

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla: Hyväksytty – hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet annetaan opintojakson alussa.

Opiskelijoille lähetetään elokuussa ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse viesti opintoihin orientoitumista varten.

Jos kurssi joudutaan perumaan ilmoittautuneiden vähäisen määrän vuoksi, siitä tiedotetaan opiskelijoille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:

Kaikki materiaali löytyy Moodlesta

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080