Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.3.2024 16:02

XRUY002 Svenska för samhällsvetare och filosofer/skriftlig, 1 op, reaaliaikainen verkko-opetus ja lähiopetus Jyväskylässä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.23 klo 13:30.

Maksutiedot

Opintomaksu: 15.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 26.10.23 - 31.1.24
Ilmoittautumisaika: 29.8.23 klo 18:00 - 31.8.23 klo 13:30
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 26.10.23 - 31.1.24
Laajuus: 1 op
Ilmoittautuneita: 9
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 11
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Ruotsi (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXRU)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM: Tämä monen alan ns. yhdistelmäkurssi toteutuu ja on täynnä (kaikki alat yhteenlaskien). Ilmoittautuminen on suljettu kurssin täytyttyä 31.8.

Kurssi on humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Kurssilla on siis kaikkien em. alojen opiskelijoita. Kurssi toteutuu, mikäli kaikkien näiden alojen ilmoittautuneiden yhteismäärä on vähintään 10. Huomaa, että ylhäällä kohdassa ”Ilmoittautuneita” näkyy vain Svenska för samhällsvetare och filosofer -alan kurssille ilmoittautuneet.

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUY002 Svenska för samhällsvetare och filosofer/skriftlig, 1 op ja XRUY902 Svenska för samhällsvetare och filosofer/muntlig, 2 op). Ruotsin kurssin suorittaminen vaatii sekä kirjallisen että suullisen osan suorittamista. Muistathan siis ilmoittautua heti samalla kertaa oman alasi sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon!

Jos opiskelet esim. tutkintotavoitteisesti, sopiva aika ruotsin kieliopintojen suorittamiseen on aineopintojen vaihe. Jos ruotsin taitosi on päässyt ruostumaan, on erittäin suositeltavaa suorittaa ensin ruotsin kielen valmentavia kursseja tai aktivoida ruotsin kieltä esim. aikuisoppilaitoksissa tai itsenäisesti, ks. kohta Esitiedot.

Tarkista kurssin aikataulu ennen ilmoittautumista alinna olevasta taulukosta, sillä sitoudut siihen ilmoittautuessasi. Jos poissaoloja tulee liikaa, kurssia ei voi saada suoritetuksi! Ks. tarkemmin kohdasta Suoritustavat.

Huom! Saat ilmoituksen kurssialueen aukeamisesta kurssin opettajalta, viimeistään suoritusoikeuden (opinto-oikeus) alkaessa.

Sisältö:

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.

 • arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
 • perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
 • suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä

 

Kurssilla harjoiteltavat taidot:

kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)

 • erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
 • keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
 • erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
 • referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Osaamistavoitteet:

Opintojakson käytyään opiskelija:

 • osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
 • osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
 • hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
 • ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
 • osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
 • osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä. 
 • saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1.
Esitiedot:

Esitietoina sinulla tulee olla suoritettuna lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot. Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa. Tasotestin sekä lisätietoa kurssista, sen tasosta ja arvioinnista löydät Movin sivuilta.

Jos ruotsin taitosi on päässyt ruostumaan, on suositeltavaa käydä ensin ruotsin valmentavia kursseja (avoimessa yliopistossa tarjolla olevat Ruotsin valmentava moduuli ja Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli). Voit valmistautua Svenska -kurssille myös itsenäisesti opiskellen, tässä vinkkejä siihen: Ylen Abitreenit, Ylen YKItreenit/ Ruotsi, Movin Itseopiskelu-osio/ Ruotsi.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin
 • Ilmoittautuminen on sitova. 
 • ​Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (vähintään 80 %:n läsnäolo), itseopiskelutehtävien tekemistä, suullisen alustuksen pitämistä ja kirjallisen loppukokeen läpäisemistä.

Viimeisellä opetuskerralla tentti. Uusintatentti järjestetään kolmen viikon kuluessa varsinaisesta tentistä ja ajankohta sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

HUOM! Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n läsnäoloa opetustunneilla. Tarkista siis kurssin aikataulu ennen ilmoittautumista alinna olevasta taulukosta, sillä sitoudut siihen ilmoittautuessasi. Tarkista mm., ettei opetus mene päällekkäin muiden opintojesi kanssa. Jos poissaoloja tulee liikaa, kurssia ei voi saada suoritetuksi!

Osa opetuksesta toteutetaan lähiopetuksena Jyväskylässä (1 vk-loppu), ja osa verkko-opetuksena Zoomin välityksellä (8 arki-iltaa). Verkko-opetukseen voi kukin osallistua esim. kotoaan omalta tietokoneeltaan. Osallistuaksesi verkko-opetukseen sinulla tulee olla sellaiset välineet (tietokone, kannettava tietokone, iPad tai vastaava), joiden avulla pystyt kuulemaan muiden osallistujien puheet sekä osallistumaan itse sekä äänen että kuvan kera – kuvayhteys on siis välttämätön! Tarvitset siis kunnollisen verkkoyhteyden, rauhallisen tilan, jossa voit keskittyä pelkästään opiskeluun, sekä mahdollisuuden käyttää mikrofonia, kameraa ja kirjoittaa chattiin. Esim. puhelimella osallistuminen ei ole suositeltavaa! Verkko-opetukseen osallistumista varten tarvittava Zoom-linkki löytyy Moodlesta.

Kurssin opettaja Markku Manninen.

Kurssista annetaan erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta taidosta (tt/ht). Lisätietoa kurssiarvioinnista löytyy yliopiston kielikeskuksen www-sivuilta. Muistathan ilmoittautua samalla kertaa oman alasi sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

HUOM! Kaikki kurssisuoritukset tulee tehdä kurssin aikana, sillä opinto-oikeus kurssille on voimassa vain suoritusoikeusajan.

Jos opetus joudutaan perumaan ilmoittautuneiden vähäisen määrän vuoksi, siitä tiedotetaan opiskelijoille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kurssilla käytetään myös verkko-oppimisympäristö Moodlea.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://r.jyu.fi/EVH

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

029 441 8080

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Reaaliaikainen verkko-opetus ja lähiopetus Jyväskylässä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 29.8.2023 18:00 - 31.8.2023 13:30
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Zoom44to2.11.202317:00-19:30-Verkko-opetus ZoomissaTapahtuman tiedot
2Zoom45to9.11.202317:00-19:30-Verkko-opetus ZoomissaTapahtuman tiedot
3Zoom46to16.11.202317:00-19:30-Verkko-opetus ZoomissaTapahtuman tiedot
4Zoom47to23.11.202317:00-19:30-Verkko-opetus ZoomissaTapahtuman tiedot
5Ag D225.148pe1.12.202316:00-20:00-Lähiopetus JyväskylässäTapahtuman tiedot
6Ag D225.148la2.12.202309:00-15:00-Lähiopetus JyväskylässäTapahtuman tiedot
7Zoom50ma11.12.202317:00-19:45-Verkko-opetus ZoomissaTapahtuman tiedot
8Zoom50ti12.12.202317:00-19:30-Verkko-opetus ZoomissaTapahtuman tiedot
9Zoom50ke13.12.202317:00-19:30-Verkko-opetus ZoomissaTapahtuman tiedot
10Zoom50to14.12.202317:00-19:00-VerkkotenttiTapahtuman tiedot