Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.3.2024 23:08

XENX001 Academic Reading, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.23 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 1.8.23 klo 0:00 - 31.12.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.23 - 31.7.24
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 126
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Englanti (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXEN), Yleisopinnot
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Joutsenon opisto, Lahden kansanopisto, Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

 

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.

Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication, practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research information in one's own words in Finnish and/or English.

Osaamistavoitteet:

On completion of the course, students are expected to:
 

  • have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning
  • have acquired academic literacy skills (e.g. find, use and evaluate online tools and sources)
  • be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
  • be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as well as terminology used in the field,
  • know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in written form in Finnish and/or in English,
  • be able to do self and peer assessments and to work in teams
Esitiedot:

Proficiency level B2-C1.

Esitietoina sinulla tulee olla suoritettuna vähintään lukion kielitaito tai sitä vastaavat taidot englannissa. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin opinnoissa. 

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Kurssi on kontaktiopetusta, jossa läsnäolovelvollisuus (kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n läsnäoloa opetustunneilla) sekä itseopiskeluna kirjallisia tehtäviä. Opetukseen sisältyy eri tyyppistä yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Lopputyönä laaditaan lyhennelmä oman alan aikakauslehden artikkelista tai kirjallisuudesta. Opiskelija voi tehdä lyhennelmän myös esim. oman alansa tenttikirjasta (tai sen osasta). Kaikki kurssisuoritukset pitää olla tehtynä suoritusoikeusajan aikana. 

Kurssin arvosteluasteikko: hyväksytty-hylätty.