Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.2.2023 08:38

PSYA210 Kandidaatin tutkielma, 10 op [kotisivu]

Psykologian laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.09 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/kandidaatti
Alkaa - päättyy: 1.9.08 - 31.8.09
Ilmoittautumisaika: 15.8.08 klo 0:00 - 31.8.09 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistotutkija, Apulaisprofessori (Associate Professor) Piia Astikainen (piia.s.astikainen@jyu.fi)
Tomi Guttorm
Riikka Hirvonen (riikka.hirvonen@pp.inet.fi)
Professori Juha Holma (juha.m.holma@jyu.fi)
Katriina Hyvönen (katriina.i.hyvonen@jyu.fi)
Jukka Kaartinen (jkaarti@jyu.fi)
Marja-Liisa Kinnunen
Apulaisprofessori Noona Kiuru (noona.h.kiuru@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Aarno Laitila (aarno.a.laitila@jyu.fi)
Professori, Varadekaani Raimo Lappalainen (raimo.i.lappalainen@jyu.fi)
Professori Paavo Leppänen (paavo.ht.leppanen@jyu.fi)
Yliopistotutkija Riitta-Leena Metsäpelto (rilemet@gmail.com)
Yliopistotutkija Vesa Närhi (vesa.m.narhi@jyu.fi)
Apulaisprofessori (Associate Professor) Eija Pakarinen (eija.k.pakarinen@jyu.fi)
Tuntiopettaja Henna Penttinen (henna.penttinen@elisanet.fi)
Eija Räikkönen (eija.m.raikkonen@jyu.fi)
Jaakko Seikkula (jaakkoseikkula3@gmail.com)
Akatemiatutkija Gintautas Silinskas (gintautas.j.silinskas@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Vojna Tapola (vojna.tapola@uef.fi)
Jaana Viljaranta (jaana.viljaranta@gmail.com)
Yliopistonlehtori Jan Wikgren (jan.wikgren@gmail.com)
Tuntiopettaja(t): Tuija Oksman (tuija.i.oksman@jyu.fi)
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 54
Organisaatiot:Psykologian laitos (PSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Sisältö:Tutustuttaa tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, hanketyöskentelyyn, tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun.
Esitiedot:EDELTÄVÄT (TAI SAMANAIKAISET) OPINNOT: Tilastomenetelmien peruskurssi (TIL P150) ja SPSS -kurssi (TIL P350).
Valintamenettely:Opintojakso on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille.
Opetusmuodot:Tutkielma voi olla käsikirjoitus, juliste tai muu vastaava opinnäytetyö. Tutkielmat liittyvät ohjaajien tutkimushankkeisiin tai muihin aiheisiin ja aineistoihin, jotka ohjaajat hyväksyvät. Tarkoituksena on, että työskentelyn aikana opiskelija saa kokemuksia tutkimuksen teon eri vaiheista (teoreettinen ja empiirinen tausta, aineiston hankinta ja analysointi, tulosten esittäminen ja pohdinta). Tutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima.

Kandidaatin tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan edellisen vuoden keväällä, kun ohjaajat ovat ilmoittaneet tutkielman tekoon sopivat tutkimushankkeensa. Kandidaatin tutkielma suositellaan tehtäväksi kolmannen opiskeluvuoden aikana.
Aikataulu:Kandidaatin tutkielman tekemisen tueksi syyslukukaudella järjestettävää kaikille yhteistä kirjoittamiseen ja tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää luento-opetusta. Lisäksi kurssiin kuuluu kirjaston järjestämä tiedonhankinnan opetus.
Kirjallisuus:Kandidaatin tutkielman laatimista tukeva luento tai KINNUNEN, M. & LÖYTTY, O. (toim.) (2002) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot (Kandidaatin tutkielman tekemisen tueksi syyslukukaudella järjestettävää kaikille yhteistä kirjoittamiseen ja tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää luento-opetusta.<br>) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 54, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaC 10238ti16.9.200810:00-12:00MetsäpeltoTutkimusraporttien ja artikkeleiden johdanto, kirjallisuuskatsaus, lähdeviittauksen tekniikkaURITapahtuman tiedot
2MaC 10240ti30.9.200809:00-11:00MetsäpeltoTutkimusraporttien ja artikkeleiden menetelmät, tulosten raportointi ja pohdintaURITapahtuman tiedot
3MaC 10242ke15.10.200810:00-11:30SeikkulaLaadullinen tutkimusURITapahtuman tiedot
4MaC 10244ti28.10.200810:00-12:00KinnunenTutkimusetiikkaURITapahtuman tiedot
5MaC 10249ti2.12.200810:00-12:00MetsäpeltoMaturiteetti -infoURITapahtuman tiedot
6MaC 10217to23.4.200909:15-11:00-Maturiteetti-infoTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä 1 (Tiedonhankintakurssilla perehdytään psykologian tärkeimpiin tietokantoihin, elektronisiin lehtiin ja muihin verkkoaineistoihin sekä harjoitellaan tiedonhakua omasta tutkielma-aiheesta. Kurssi on tarkoitettu tänä vuonna kanditutkielmaansa tekeville!) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 11
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-37ke10.9.200810:00-12:00OksmanPaikka kirjaston 1. kerroksen mikroluokka B 126ATapahtuman tiedot
2-38ma15.9.200812:00-14:00OksmanPaikka kirjaston 1. kerroksen mikroluokka B 126ATapahtuman tiedot
Ryhmä 2 (Tiedonhankintakurssilla perehdytään psykologian tärkeimpiin tietokantoihin, elektronisiin lehtiin ja muihin verkkoaineistoihin sekä harjoitellaan tiedonhakua omasta tutkielma-aiheesta. Kurssi on tarkoitettu tänä vuonna kanditutkielmaansa tekeville!) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 11
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-37pe12.9.200808:00-10:00OksmanPaikka kirjaston 1. kerroksen mikroluokka B 126ATapahtuman tiedot
2-38pe19.9.200810:00-12:00OksmanPaikka kirjaston 1. kerroksen mikroluokka B 126ATapahtuman tiedot
Ryhmä 3 (Tiedonhankintakurssilla perehdytään psykologian tärkeimpiin tietokantoihin, elektronisiin lehtiin ja muihin verkkoaineistoihin sekä harjoitellaan tiedonhakua omasta tutkielma-aiheesta. Kurssi on tarkoitettu tänä vuonna kanditutkielmaansa tekeville!) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 17
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39ke24.9.200808:00-10:00OksmanPaikka kirjaston 2. kerroksen luentosali B 232Tapahtuman tiedot
2-40ma29.9.200810:00-12:00OksmanPaikka kirjaston 2. kerroksen luentosali B 232Tapahtuman tiedot
Ryhmä 4 (Tiedonhankintakurssilla perehdytään psykologian tärkeimpiin tietokantoihin, elektronisiin lehtiin ja muihin verkkoaineistoihin sekä harjoitellaan tiedonhakua omasta tutkielma-aiheesta. Kurssi on tarkoitettu tänä vuonna kanditutkielmaansa tekeville!) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 17
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39pe26.9.200810:00-12:00OksmanPaikka kirjaston 2. kerroksen luentosali B 232Tapahtuman tiedot
2-40ke1.10.200808:00-10:00OksmanPaikka kirjaston 2. kerroksen luentosali B 232Tapahtuman tiedot

Kandidaatin tutkielmaryhmät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Juha Holma [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaC 21437ke10.9.200809:00-12:00-Tapahtuman tiedot
Aarno Laitila [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 3
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaC 11836pe5.9.200809:00-12:00LaitilaTapahtuman tiedot
Henna Penttinen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36ke3.9.200814:00-16:00PenttinenTapaaminen huoneessa MaC 136Tapahtuman tiedot
Vojna Tapola [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 1
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaC 30217ti21.4.200908:15-15:00-Tapahtuman tiedot
Katriina Hyvönen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 3
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaC 1184ke21.1.200912:15-14:00HyvönenTapahtuman tiedot
Vesa Närhi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-37ti9.9.200810:00-11:30NärhiNMI:lla. Iltapäivän (12-16) on koko hanketta koskeva tapaaminen, olet erittäin tervetullutTapahtuman tiedot