Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2023 09:15

KTKS014 Grounded Theory, 3 op [kotisivu]

Aikuiskasvatus (KAS), Kasvatustiede (KAS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.1.09 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/62998/?searchterm=KTKS014
Alkaa - päättyy: 15.1.09 - 26.2.09
Ilmoittautumisaika: 1.11.08 klo 8:00 - 10.1.09 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 27.3.2009 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Erja Kautto-Knape (erja.k.kautto-knape@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 15
Maksimi osallistujamäärä: 25 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Aikuiskasvatus (KAS) (AIK), Erityispedagogiikka (ERI), Kasvatustiede (KAS) (KAS), Varhaiskasvatus (VAR)
Ajankohtaista:Etusijalla ovat kasvatustieteiden laitoksen opiskelijat, muiden laitosten opiskelijat voivat osallistua vapaaksi jääville paikoille.
Osaamistavoitteet:Opiskelija perehtyy Grounded theoryn teoreettisiin lähtökohtiin sekä Grounded theory - menetelmän käytön mahdollisuuksiin ja käytön perusteisiin laadullisen tutkimusprosessin eri vaiheissa.
Suoritustavat:Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin. Itsenäinen työskentely oheislukemistoon perehtyen, harjoituksin ja oppimistehtävin.
Kirjallisuus:Kurssin suorittamiseen liittyvän oheislukemiston/-kirjallisuuden lähdetiedot jaetaan ensimmäisellä luennolla

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 25
ilm.aika: 1.11.2008 08:00 - 10.1.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1323to15.1.200908:15-11:45Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
2Ag C1325to29.1.200908:15-11:45Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6to5.2.200908:15-11:45Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
4Ag C1329to26.2.200908:15-11:45Kautto-KnapeTapahtuman tiedot