Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
1.2.2023 05:02

HENKKOHA KOHA -opintokokonaisuus, 0 op, Korkeakouluhallinto ja -johtaminen [kotisivu]

Henkilöstökoulutus

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/66178
Alkaa - päättyy: 4.11.10 - 31.12.12
Opettaja(t): -
Laajuus: 0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Maksimi osallistujamäärä: 25
Sopii vielä: 25
Organisaatiot:Henkilöstökoulutus (HENK)
Ajankohtaista:KOHA -korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokonaisuus henkilöstökoulutuksena
hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville
Jyväskylässä vuosien 2010-2012 aikana
Sisältö:KOHA on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle, joka toimii esim. tiedekunnan, laitoksen ja palvelu- tai hallintokeskuksen:
- päällikkönä, hallinnollisena johtajana tai lakimiehenä
- suunnittelu-, kehittämis- tai valmistelutehtävissä
- amanuenssina
- yksikön hallinnollisena vetäjänä
KOHA tarjoaa hyvän koulutuspohjan kehittyä em. hallintotehtäviin.

KOHA antaa välineitä työn kehittämiseen, työnäkökulman laajentamiseen
sekä urakehitykseen. KOHAssa ratkotaan yhteisiä ongelmia ja
kehitetään yhteisön sekä Jyväskylän yliopiston toimintaa. Opinnot järjestetään Jyväskylässä ja kokonaisuus räätälöidään osallistujien tarpeisiin.
Opintokokonaisuudessa suoritetaan 6 jaksoa, joista jokaiseen kuuluu
2 lähiopetuspäivää ja yksi seminaaripäivä.
Jaksoihin liittyy käytännönläheinen tehtävä, joka toteutetaan ryhmätyönä.
Ryhmien koko (noin 4 henkilöä) mahdollistaa joustavan työskentelyn ja
toisilta oppimisen. Tehtävissä ratkotaan todellisia omaan työhön liittyviä kysymyksiä.

KOHAan osallistuvat muodostavat akateemista johtamista ja
hyviä hallintokäytäntöjä vaalivan verkoston.
He toimivat akateemisten johtajien ’oikeina käsinä’,
jotka mahdollistavat johdon keskittymisen strategiseen johtamiseen sekä
tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen. KOHA vahvistaa tarkoituksenmukaisten ja
hyvien käytäntöjen syntymistä.

KOHAn tavoitteena on yhdistää korkeakouluhallinnon ja johtamisen tutkimustieto
käytännön johtamis- ja hallintotyöhön.
Opintokokonaisuuden kurssit ovat aine- ja syventävien opintojen tasoisia.
Osallistujalta edellytetään vähintään alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot.

KOHA-opintokokonaisuuden laajuus on 40 op ja siihen sisältyy 6 opintojaksoa:
- Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena
- Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus
- Organisaatio, päätöksenteko ja johtaminen
- Korkeakoulujen rahoitus ja talous
- Laatu ja arviointi
- Korkeakouluhallinnon juridiikka
Jaksojen kouluttajat ovat Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksen tutkijoita ja opettajia.
Koulutuksen kustannuksista vastaa Jyväskylän yliopiston henkilöstökoulutus.
Lisätietoja Aino Palmroth, puh 1019, palmroth@jyu.fi
Ilmoittautuminen:Hakulomake ja siihen liitettävien perustelujen ohjeisto
löytyvät osoitteesta
http://users.jyu.fi/~palmroth/

Hakemuksen tulee olla perillä Tampereen yliopistossa
viimeistään 22.9.2010 klo 16.15
Valintamenettely:1. vaiheessa valinnan suorittaa Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta.
Ohjelman ohjausryhmä käy sen jälkeen läpi hakijoiden ohjelmalle esittämät perustelut.
Aikataulu:
Haku 15.8.-22.9.2010
Hyväksymisilmoitukset opiskelupaikan saaneille syys-lokakuun vaihteessa
1. lähiopetusjakso Jyväskylässä 4.-5.11.2010
Muiden lähiopetusjaksojen ajankohdat sovitaan yhteisesti.
Yhteystiedot:Tampereen yliopisto: Jussi Kivistö ja Elias Pekkola
Avainsanat:johtaminen, laatu, viestintä, talous, hallinto, henkilöstö

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

KOHA-opintokokonaisuuden esittely [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 16.8.2010 00:00 - 22.9.2010 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa24ma14.6.201014:00-16:00-Tapahtuman tiedot
2Kerhohuone P44to4.11.201011:00-12:00-Tapahtuman tiedot
3Lyhty44to4.11.201018:00-20:00-Tapahtuman tiedot