Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.5.2022 16:14

TJTA270 www-sovellukset, 4 op, verkkokurssi [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/
Alkaa - päättyy: 1.8.09 - 30.6.11
Ilmoittautumisaika: 15.7.09 klo 0:00 - 31.5.11 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 180 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 104
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Kurssilla tutustutaan tekniikoihin ja periaatteisiin, jotka liittyvät WWW-sovelluksen rakentamiseen. Kurssilla käsitellään hiukan myös muita WWW-sovelluksen suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten tietoturvaa ja sovelluksen integroimista taustajärjestelmiin. Kurssin aikana toteutetaan Python- ja JavaScript-kielillä pieniä WWW-palveluita, jotka mm. käyttävät tietokantaa ja hyödyntävät sessioita. Painopiste on sovellusten toteuttamisessa Python-kielen avulla. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys WWW-sovelluksen rakentamisen keskeisistä periaatteista.
Esitiedot:ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, ITKP102 Ohjelmointi 1 ja joko ITKY203 Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet tai ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet. Hyötyä on myös kursseista TJTA221 XML-kieli, ITKY202 WWW-julkaiseminen, TIEP111 Ohjelmointi 2 ja TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi. Kurssista suoriutuminen edellyttää hyvää ohjelmointitaitoa.
Opetusmuodot:Luennot, demotehtävät ja viikkotehtävät
Suoritustavat:1) viikkotehtävät tai 2) harjoitustyö
Kirjallisuus:WWW-materiaali