Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.24.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.1.2018 22:04

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 3 op, verkkokurssi [kotisivu]

Avoin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.7.10 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
Alkaa - päättyy: 1.8.09 - 31.7.10
Ilmoittautumisaika: 15.7.09 klo 0:00 - 1.7.10 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 180 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)
Henri Lehtonen (heilleht@jyu.fi)
Lehtori Pekka Makkonen (pekka.m.makkonen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 275
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Informaatioteknologia (avoin yo) (AVOINF), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (avoin yo) (AVOTJT), Tietotekniikan laitos (TTL), Tietotekniikka (avoin yo) (AVOITK)
Sisältö:Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Sisältö: 1) JYUNET-verkon käyttö, virukset ja tietoturva 2) Internetin monipuolinen käyttö 3) käyttäytymissäännöt verkossa, yksityisyys ja immateriaalioikeuksien alkeet 4) tekstinkäsittely, esitysgrafiikka ja pakkausohjelmat 5) WWW-sivujen tuottamisen alkeet.
Valintamenettely:Kurssi on tarkoitettu IT-tiedekunnan pääaineopiskelijoille sekä informaatioteknologian alan opintokokonaisuuksia (esimerkiksi tietotekniikan perus- tai aineopinnot) suorittaville sivuaineopiskelijoille.
Opetusmuodot:Luennot, demonstraatiot/harjoitukset ja harjoitustyö.
Suoritustavat:Harjoitustyö.
Kirjallisuus:WWW-materiaali.