Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.9

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.7.2018 09:06

KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen, 3 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.9.09 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 7.9.09 - 23.10.09
Ilmoittautumisaika: 1.9.09 klo 0:00 - 11.9.09 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.9.2009 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Hannele Dufva (hannele.t.m.dufva@jyu.fi)
Anita Moilanen
Yliopistonlehtori Katja Mäntylä (katja.mantyla@jyu.fi)
Tutkimuskoordinaattori Lea Nieminen (lea.s.m.nieminen@jyu.fi)
Professori Minna Suni (minna.suni@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jaana Toomar (jaana.toomar@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 207
Maksimi osallistujamäärä: 220
Sopii vielä: 13
Organisaatiot:Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kielten laitoksen opinnot (KLS)
Ajankohtaista:Kurssi suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä ensimmäisessä periodissa.
Osaamistavoitteet:Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija
• osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
• tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
• osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita (esim. yleinen ja soveltava kielitiede; sosio- ja psykolingvistinen tutkimus jne.), tarkastelun näkökulmia (esim. kieli ja yhteiskunta) ja tutkimussuuntauksia (esim. strukturalismi)
• tunnistaa kielitieteen keskeiset kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikko, semantiikka, pragmatiikka) sekä niiden peruskäsitteitä
• tunnistaa kielten laitoksen tutkimus- ja opetusprofiiliin kuuluvat alueet (kielen oppiminen ja opettaminen, kielenkäyttö ja diskurssi, kieli ja kulttuuri) ja niiden peruskäsitteitä
• pystyy hankkimaan perustietoa alan kirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
• ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
Opetusmuodot:Luennot, oppimistehtävät ja kirjallisuus.
Aikataulu:Kurssi järjestetään vain 1. periodissa eikä sitä voi suorittaa esim. tenttimällä kirjallisesti

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 201, maksimi 220
ilm.aika: 1.9.2009 00:00 - 11.9.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 237ma7.9.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
2C 237pe11.9.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
3C 238ma14.9.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
4M 10338pe18.9.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
5M 10339ma21.9.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
6M 10339pe25.9.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
7C 240ma28.9.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 340pe2.10.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
9C 141ma5.10.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
10Ag Auditorio 341pe9.10.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
11C 243ma19.10.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
12M 10343pe23.10.200910:15-11:45-Tapahtuman tiedot
13M 10345pe6.11.200912:15-14:00-Tapahtuman tiedot