Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.5.2019 21:44

KLSS721 Johdatusta tutkimuksen tekoon, 0 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.9.09 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.9.09 - 23.10.09
Ilmoittautumisaika: 3.8.09 klo 0:00 - 7.9.09 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 7.9.2009 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Hannele Dufva (hannele.t.m.dufva@jyu.fi)
Professori Outi Merisalo (outi.o.merisalo@jyu.fi)
Professori Anne Pitkänen-Huhta (anne.pitkanen-huhta@jyu.fi)
Laajuus: 0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 118
Organisaatiot:Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kielten laitoksen opinnot (KLS)
Ajankohtaista:Tämä opintojakso kuuluu osana pro gradu -seminaariin, ja se arvioidaan sen yhteydessä.
Osaamistavoitteet:Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija
• osaa nimetä tieteellisen ajattelun peruslähtökohdat
• tuntee tutkimuksen tekemisen prosessin
• tunnistaa ja osaa kriittisesti arvioida erilaisia lähestymistapoja tutkimuksen tekemiseen
• tuntee tutkimuksen aineiston hankinnan ja analyysin keinoja ja omaa valmiuksia valita omaan tutkielmaansa sopivat menetelmät
• osaa hakea lisätietoa eri tutkimusotteista ja –menetelmistä tutkimus- ja menetelmä-oppaista
• osaa soveltaa kurssin tietoa omissa opinnäytteissään.
Esitiedot:Proseminaari ja syventävien opintojen kursseja
Suoritustavat:Osallistuminen luennoille
Aikataulu:Kurssi suoritetaan pro gradu –seminaarin alussa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 116, maksimi 200
ilm.aika: 3.8.2009 00:00 - 7.9.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 437pe11.9.200909:15-11:00DufvaTapahtuman tiedot
2C 437pe11.9.200912:15-15:00DufvaTapahtuman tiedot