Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.9

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.7.2018 13:04

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka, 5 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 2.11.09 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 26.10.09 - 11.12.09
Ilmoittautumisaika: 3.8.09 klo 0:00 - 2.11.09 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.11.2009 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Riikka Alanen (riikka.a.alanen@jyu.fi)
Professori Ari Huhta (ari.huhta@jyu.fi)
Tutkija Marita Härmälä (marita.harmala@jyu.fi)
Tutkimuskoordinaattori Teija Kangasvieri (teija.kangasvieri@jyu.fi)
Lehtori Merja Kauppinen (merja.a.kauppinen@jyu.fi)
Professori Sari Pöyhönen (sari.h.poyhonen@jyu.fi)
Yliopistotutkija Taina Saarinen (taina.m.saarinen@jyu.fi)
Professori Mirja Tarnanen (mirja.tarnanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 40
Organisaatiot:Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kielten laitoksen opinnot (KLS)
Ajankohtaista:Kohderyhmä: Syventävien opintojen opiskelijat ja jatko-opiskelijat.
Sisältö:Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielikoulutuspolitiikan keskeisiin kysymyksiin monialaisesti. Kurssilla käsitellään kielikoulutusta paitsi kielipolitiikan näkökulmasta myös yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten kytkösten kautta. Opiskelija perehtyy myös arvioimaan, mitkä tekijät ja toimijat ovat osaltaan vaikuttamassa kielikoulutuspolitiikkaan. Kurssilla käsitellään kielikoulutusta eri koulutusasteilla, työelämän näkökulmasta sekä erityisryhmien, kuten kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen kannalta. Myös kielitaidon arvioinnin yhteiskunnalliset kytkökset ovat keskeisesti esillä. Opiskelija voi halutessaan syventyä jonkin maan kielikoulutuskysymyksiin.
Osaamistavoitteet:Kurssin käytyään opiskelija
• on perehtynyt kielikoulutukseen eri näkökulmista
• osaa arvioida erilaisia kielikoulutukseen kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia kytköksiä
• ymmärtää kielitaidon arvioinnin merkityksen koulutuspolitiikan ohjaajana
• on tutustunut kieli- ja kulttuuriryhmien koulutuksen erityiskysymyksiin.
Opetusmuodot:Luentoja, lukupaketteja, pari- ja ryhmätöitä, oppimistehtäviä
Suoritustavat:Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen, osallistuminen luennoille ja luentojen yhteydessä tehtäviin ryhmätöihin. Arviointi asteikolla 0-5.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Kielikoulutuspolitiikka [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 40, maksimi 200
ilm.aika: 3.8.2009 00:00 - 2.11.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1F 20544ma26.10.200912:15-14:00SaarinenTapahtuman tiedot
2C 544ke28.10.200912:15-14:00HärmäläTeija KyllönenTapahtuman tiedot
3F 20545ma2.11.200912:15-14:00SaarinenTapahtuman tiedot
4C 545ke4.11.200912:15-14:00PöyhönenTapahtuman tiedot
5F 20546ma9.11.200912:15-14:00HuhtaTapahtuman tiedot
6C 546ke11.11.200912:15-14:00AlanenMerja KauppinenTapahtuman tiedot
7F 20549ma30.11.200912:15-14:00SaarinenSari PöyhönenTapahtuman tiedot
8C 349ke2.12.200912:15-14:00TarnanenMirja TarnanenTapahtuman tiedot
9F 20550ma7.12.200912:15-14:00SaarinenSari PöyhönenTapahtuman tiedot
10C 550ke9.12.200912:15-14:00SaarinenSari PöyhönenTapahtuman tiedot