Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.9

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.7.2018 13:04

KLSS101 Toisen kielen oppiminen, 5 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.12.09 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 19.1.10 - 4.5.10
Ilmoittautumisaika: 3.8.09 klo 0:00 - 15.12.09 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 14.12.2009 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Hannele Dufva (hannele.t.m.dufva@jyu.fi)
Paula Kalaja (paula.kalaja@jyu.fi)
Maisa Martin (maisa.martin@jyu.fi)
Matti Rahkonen
Professori Ritva Takkinen (ritva.a.takkinen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 56
Maksimi osallistujamäärä: 65
Sopii vielä: 9
Organisaatiot:Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kielten laitoksen opinnot (KLS)
Sisältö:Kurssi on jatkokurssi kielen oppimisen (ja hiukan opettamisenkin) monisyiseen problematiikkaan ja sen tutkimiseen, ja se on tarkoitettu tuleville kielten-opettajille tai aihepiiristä gradua suunnitteleville opiskelijoille.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• selvittää erilaisia lähtökohtia, joista toisen tai vieraan kielen oppimista on tutkittu (mm. käsitykset kielestä, kielenoppimisesta, kielenoppijasta)
• kertoa, millaisiin kysymyksiin kielenoppimisen tutkijat ovat etsineet vastauksia ja millä keinoin (tutkimusaineistot ja -analyysit)
• vertailla eri tutkimussuuntauksia (erot ja yhtäläisyydet) sekä arvioida niiden hyviä ja huonoja puolia
• nähdä aihepiirin tietämyksen soveltamismahdollisuuksia joko kieltenopettajan työssä (opetusfilosofian päivittäminen) tai tutkimuksessa (pro gradu -tutkielman laatiminen)
Esitiedot:Vieraiden kielten opiskelijat (muut kuin englannin opiskelijat): KLSA120 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen; englannin kielen opiskelijat: EKIA301 Language Learning and Teaching; suomen kielen opiskelijat: SKIA602 Suomi toisena kielenä tai SKIA608 Kielen omaksuminen; viittomakieli: SVKP142/SVKPA242 Kielen omaksuminen ja SVKP143/SVKPA243 Kaksikielisyys.
Opetusmuodot:Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, kurssikirjaan pohjautuvia oppimistehtäviä
Suoritustavat:Oppimistehtävät, aktiivinen tuntityöskentely, kokoava kurssityö, itsearviointi. Arvostelu asteikolla 0-5.
Aikataulu:Suositus ajoituksesta: 3. tai 4. opiskeluvuosi.
Kirjallisuus:SAVILLE-TROIKE (2006), Introducing Second Language Acquisition

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Toisen kielen oppiminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 52, maksimi 65
ilm.aika: 3.8.2009 00:00 - 15.12.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1BLOMSTEDT3ti19.1.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
2BLOMSTEDT4ti26.1.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
3BLOMSTEDT5ti2.2.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
4BLOMSTEDT6ti9.2.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
5BLOMSTEDT7ti16.2.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
6BLOMSTEDT8ti23.2.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
7BLOMSTEDT10ti9.3.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
8BLOMSTEDT11ti16.3.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
9BLOMSTEDT12ti23.3.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
10BLOMSTEDT14ti6.4.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
11BLOMSTEDT15ti13.4.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
12BLOMSTEDT16ti20.4.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
13BLOMSTEDT17ti27.4.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
14BLOMSTEDT18ti4.5.201010:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot