Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.9

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.7.2018 13:04

KLSS717 Projektikurssi (kl 2010), 5 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.1.10 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 21.1.10 - 6.5.10
Ilmoittautumisaika: 3.8.09 klo 0:00 - 15.1.10 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 14.1.2010 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Ari Huhta (ari.huhta@jyu.fi)
Maisa Martin (maisa.martin@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Katja Mäntylä (katja.mantyla@jyu.fi)
Professori Mirja Tarnanen (mirja.tarnanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 11
Organisaatiot:Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kielten laitoksen opinnot (KLS)
Ajankohtaista:Kevätlukukaudella 2010 Projektikurssin KLSS717 aiheena on sanasto. Sanaston oppimisessa ja opettamisessa lähdetään usein liikkeelle sanalistoista, ja vielä yläkoulussakin oppikirjat perustuvat pitkälti kahdenkielisiin sanaluetteloihin. Kuitenkin esim. sanamuodostuksen periaatteiden tunteminen auttaisi sanaston oppijaa. Tällä kurssilla tutkitaan, millaisista palasista oppilaiden sanavarasto koostuu. Kurssilaiset perehtyvät siihen, mitä erilaiset automaattiset sanaohjelmat pystyvät tarjoamaan oppijakielen tutkimukselle. Osin ohjelmien avulla analysoidaan oppijoiden kirjallisia tuotoksia erityisesti sananmuodostuksen näkökulmasta.
Sisältö:Projektikurssi yhdistää tutkimusta ja opiskelua. Sen teema liittyy aina johonkin laitoksen tutkimushankkeeseen ja vaihtuu lukukausittain, joten kursseja voi käydä useita. Kurssi soveltuu maisteriopintojen eri kohtiin: teoria- ja menetelmäopinnot, kielten yhteiset kyseisen projektin mukaisen suuntautumisvaihtoehdon opinnot tai kyseisen kielen opinnot. Kurssilla opitaan sekä pro gradu -työn tekemisessä tarvittavia taitoja että projektityötaitoja yleisemminkin. Sisältönsä puolesta kurssit sopivat myös opettajiksi valmistuville, sillä tarkastelun kohteena ovat usein oppijoiden suoritukset. Tarkemmat kurssikuvaukset laaditaan lukukausittain.
Osaamistavoitteet:Projektityön tehtyään opiskelija on perehtynyt johonkin toisen kielen oppimisen erityiskysymykseen, johonkin tutkimus- tai opetusmenetelmään sekä tottunut työskentelemään itsenäisesti, osaa kirjoittaa julkaisukelpoisen projektiraportin ja pitää aiheesta esitelmän.
Esitiedot:KLSS101 Toisen kielen oppiminen
Opetusmuodot:Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Lisäksi luetaan artikkeleita ja tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä. Kurssitehtävät toteutetaan melko itsenäisesti opettajien kanssa sovitulla tavalla. Tähän voi sisältyä esimerkiksi taustatietojen tai aineiston keräämistä ja analysointia, pieniä opetustehtäviä, kielitaidon arviointia tai oppimateriaalin laatimista. Opiskelutapa määritellään tarkemmin kunkin lukukauden alussa, koska se vaihtelee kulloisenkin kurssin teeman mukaan.
Suoritustavat:Suoritus arvioidaan tehtävien raportoinnin, esitelmien ja esseiden pohjalta. Arviointi asteikolla 0-5.
Aikataulu:Ajoitus: 4. tai 5. vuosi.
Kirjallisuus:Liittyy kurssin teemaan ja ilmoitetaan joka kurssin alussa erikseen.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 200
ilm.aika: 3.8.2009 00:00 - 15.1.2010 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1F 0133to21.1.201012:15-13:45MartinTapahtuman tiedot
2P 1116to11.2.201012:15-14:00MartinTapahtuman tiedot
3P 1118to25.2.201012:15-14:00MartinTapahtuman tiedot
4P 11110to11.3.201012:15-14:00MartinTapahtuman tiedot
5OPK 13612to25.3.201012:15-14:00MartinTapahtuman tiedot
6OPK 13614to8.4.201012:15-14:00MartinTapahtuman tiedot
7OPK 13616to22.4.201012:15-14:00MartinTapahtuman tiedot
8OPK 13618to6.5.201012:15-14:00MartinTapahtuman tiedot