Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.10.2020 15:46

ITKY103 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 3 op, verkkokurssi [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.10 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
Alkaa - päättyy: 1.9.09 - 31.7.10
Ilmoittautumisaika: 31.5.09 klo 0:00 - 31.7.10 klo 0:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 180 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)
Henri Lehtonen
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 135
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Informaatioteknologian tiedekunnan opinnot (avoin yo) (AVOITK), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojärjestelmätiede (avoin yo) (AVOTJT), Tietotekniikka (avoin yo) (AVOTIE)
Sisältö:Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Sisältö: 1) JYUNET-verkon käyttö, virukset ja tietoturva 2) Internetin monipuolinen käyttö 3) käyttäytymissäännöt verkossa, yksityisyys ja immateriaalioikeuksien alkeet 4) tekstinkäsittely, esitysgrafiikka ja pakkausohjelmat 5) WWW-sivujen tuottamisen alkeet.
Valintamenettely:Kurssi on tarkoitettu sellaisille IT-tiedekunnan sivuaineopiskelijoille, jotka eivät aio suorittaa kokonaisia informaatioteknologian alan opintokokonaisuuksia, vaan suorittavat vain yksittäisiä informaatioteknologian alan kursseja.
Opetusmuodot:Luennot, demonstraatiot/harjoitukset ja harjoitustyö.
Suoritustavat:Harjoitustyö.
Kirjallisuus:WWW-materiaali.