Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:22

HYB0431 Kalabiologian ja kalatalouden loppukuulustelu , 5 op, Kirjatentti/Book examination

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.04 - 31.12.20
Opettaja(t): Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 11
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Godin J-G (1997): Behavioural Ecology of teleost Fishes & Pitcher & Hart (1990): Fisheries Ecology (chapters 1-6).
Opetusmuodot:Kirjatentti/Book examination
Aikataulu:Tentitään yleisenä tenttipäivänä. Tentaattori Juha Karjalainen
Kirjallisuus:Godin J-G (1997): Behavioural Ecology of teleost Fishes & Pitcher & Hart (1990): Fisheries Ecology (chapters 1-6).