Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.5.2019 01:00

ANTP022 Rooman taide - KIRJATENTTI, 2 op, Kirjatenttinä. [kotisivu]

Antiikin kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/antiikki/ops2015-2017/copy_of_antiikinkulttuuriopetussuunnitelma-2015-2017#ANTP022%20Rooman%20taide%20%282%20op%29
Alkaa - päättyy: 1.8.09 - 31.7.20
Opettaja(t): Tuija Jatakari (tuijatakari@luukku.com)
Lehtori Raija Vainio (raija.s.vainio@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Antiikin kulttuuri (KLS) (ANT)
Ajankohtaista:Tentaattori: Raija Vainio. Opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.
Opetusmuodot:Kirjatentti.
Kirjallisuus:Kirjallisuus: WHEELER, Roman Art and Architecture, tai vastaava, kuulustelijan kanssa sovittava teos.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.