Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:23

ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria KIRJATENTTI, 2 op, Kirjatenttinä. [kotisivu]

Antiikin kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/antiikki/ops2015-2017/copy_of_antiikinkulttuuriopetussuunnitelma-2015-2017#ANTP023%20Rooman%20topografia%20ja%20rakennushistoria%20%282%20op%29
Alkaa - päättyy: 1.8.09 - 31.7.20
Opettaja(t): Tuija Jatakari (tuijatakari@luukku.com)
Raija Vainio (raija.s.vainio@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Antiikin kulttuuri (KLS) (ANT)
Ajankohtaista:Tentaattori: Raija Vainio. Opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.
Opetusmuodot:Kirjatentti.
Kirjallisuus:Kirjallisuus: CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai COARELLI, Roma (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai STAMBAUGH, The ancient Roman city (luvut 1-14).

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.