Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.5.2019 01:02

LATP021 Antiikin mytologia, 2 op, Kirjatenttinä. [kotisivu]

Latinan kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/kieli-ja-viestintatieteiden-laitoksen-erilliset-opintokokonaisuudet/unit/5597
Alkaa - päättyy: 1.8.09 - 31.7.20
Opettaja(t): Lehtori Raija Vainio (raija.s.vainio@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 36
Organisaatiot:Latinan kieli (KLS) (LAT)
Ajankohtaista:Tentaattori: Raija Vainio. Opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.
Osaamistavoitteet:Osaamistavoitteet:
• Opiskelija pystyy kertomaan antiikin mytologian tärkeimmät tarut ja mytologisten henkilöiden kohtalot,
• tunnistaa mytologiset viittaukset kirjallisuudessa.
Opetusmuodot:Kirjatentti.
Suoritustavat:Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.
Kirjallisuus:Opiskelutapa: Kirjatentti. Kirjallisuus: LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.