Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.5.2019 10:59

RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri, 5 op, Kirjatentti tai erikoiskurssi harjoituksineen. [kotisivu]

Romaaninen filologia (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/kielten-aineenopettajan-maisteriohjelma-romaanisen-filologian-opintosuunta/unit/8102
Alkaa - päättyy: 1.8.09 - 31.7.20
Opettaja(t): Professori Outi Merisalo (outi.o.merisalo@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Romaaninen filologia (KLS) (RFI)
Ajankohtaista:Opintojakso kuuluu suuntautumisvaihtoehtoihin B ja C.
Osaamistavoitteet:Osaamistavoitteet:
• Keskiajan kirjahistoria, paleografia ja käsikirjoitustutkimus.
• Latinalaisen kirjoituksen historia antiikista uuden ajan alkuun.
• Kyky lukea karolingista minuskelia ja goottilaista kirjoitusta sekä yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta.
Valintamenettely:Edeltävät tiedot: Ranskan historia –kurssi RFIA045 sekä Johdatus eurooppalaisen kulttuurin tutkimukseen KLSA922.
Opetusmuodot:Kirjatentti tai erikoiskurssi harjoituksineen.
Suoritustavat:Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.
Kirjallisuus:Kirjallisuus: STIENNON, Paléographie latine du moyen âge tai BISCHOFF, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (on myös eng. Latin palaeography: Antiquity and the Middle Ages tai it.), ja LEMAIRE, Introduction à la codicologie tai GÉHIN (toim.) , Lire le manuscrit médiéval sekä REYNOLDS - WILSON, Scribes and Scholars (3. laitos).