Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.9

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.7.2018 12:53

RFIS080 Kielenopetuksen teoria - KIRJATENTTI, 5 op, Kirjatentti tai erikoiskurssi. [kotisivu]

Romaaninen filologia (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/romklass/Opiskelu/Opetussuunnitelmat/copy_of_romfilopetussuunnitelma-2015-2017#RFIS080%20Kielenopetuksen%20teoria%205%20op
Alkaa - päättyy: 1.8.09 - 31.7.18
Opettaja(t): Professori Outi Merisalo (outi.o.merisalo@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Romaaninen filologia (KLS) (RFI)
Ajankohtaista:Opintojakso kuuluu suuntautumisvaihtoehtoon A.
Osaamistavoitteet:Osaamistavoitteet:
• Perehtyminen kielenopetuksen historiaan ja teoreettiseen viitekehykseen.
Opetusmuodot:Opiskelutapa: Erikoiskurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.
Suoritustavat:Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.
Kirjallisuus:Kirjallisuus: Kaksi seuraavista:
MOIRAND, Enseigner à communiquer en langue étrangère Hachette, 1992; GERMAIN, Evolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire, s. 99-310; BOYER - BUTZBACH -PENDANX, Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.