Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.5.2019 10:55

RFIS082 Jokin muu kielentutkimuksen osa-alue - KIRJATENTTI, 2 op, Kirjatentti tai erikoiskurssi. [kotisivu]

Romaaninen filologia (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/monialaisen-kieliasiantuntijan-maisteriohjelma-romaanisen-filologian-opintosuunta/unit/8119
Alkaa - päättyy: 1.8.09 - 31.7.20
Opettaja(t): Professori Outi Merisalo (outi.o.merisalo@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Romaaninen filologia (KLS) (RFI)
Ajankohtaista:Opintojakso kuuluu suuntautumisvaihtoehtoon B.
Osaamistavoitteet:Osaamistavoitteet:
• Perehtyminen esim. tekstilingvistiikan tai diskurssianalyysin sovelluksiin.
Opetusmuodot:Kirjatentti tai erikoiskurssi.
Suoritustavat:Kirjatentti tai kertauskuulustelu.
Arviointi: Asteikko 0-5.
Kirjallisuus:Kirjallisuus: LUNDQUIST, L’analyse textuelle; MOESCHLER, Argumentation et conversation.