Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2023 08:46

TILS110 Bayes-tilastotiede, 8 op [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.5.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/96640
Alkaa - päättyy: 10.1.11 - 20.5.11
Ilmoittautumisaika: 7.4.10 klo 0:00 - 20.5.11 klo 23:59
Opettaja(t): Dario Gasbarra
Laajuus: 8 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Ajankohtaista:Luennot (48 h) ja harjoitukset (20 h). Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen syventävien opintojen kurssi. Kurssi on suunnattu mallintamiseen oriontoituneille matematiikan, tilastotieteen sekä tietotekniikan opiskelijoille, joilla on suoritettuna tn-laskennan peruskurssi.
Sisältö:Bayes-menetelmää käytetään paitsi tilastollisessa data-analyysissa myös mm. kuva-analyysissa, neurolaskennassa (Bayes-verkot), bioinformatiikassa, päätöksentekoteoriassa sekä käänteisongelmien ratkaisuissa. Lähestymistapa perustuu posterioritodennäköisyyksien laskemiseen, jossa otetaan huomioon sekä ennakkotieto että havaintoaineiston informaatio. Kurssilla perehdytään myös MCMC-menetelmän käyttöön posteriorin laskennassa WinBUGS-ohjelmalla. Kurssin alkuosassa laskennassa käytetään 1st bayes –ohjelmaa. Kurssin sisältö OSA I 1. Johdanto 2. Todennäköisyys epävarmuuden mittana 3. Malli 4. Priori, posteriori ja prediktiiviset jakaumat 5. Yksiparametrisia malleja 6. Hypoteesintestaus 7. Joitakin yleisiä periaatteita OSA II 8. Johdatus moniparametrisiin malleihin 9. Posteriorin approksimointi 10. Posteriorijakauman simulointi-MCMC 11. Hierarkkiset Bayes-mallit 12. Mallikritiikki Bayes-tilastotieteessä 13. Puuttuvan tiedon käsittely 14. Esimerkkejä hierarkkisten mallien soveltamisesta 15. Bayesiläinen päätöksentekoteoria 16. Empiirinen bayes -menetelmä
Osaamistavoitteet:Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilastoaineistojen mallintamiseen ja analysointiin Bayes-menetelmää soveltaen. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää Bayes-menetelmän filosofian, hierarkkisen mallin rakentamisen, siihen liittyvän simulointiin perustuvan laskennan (MCMC) sekä pystyy soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteissa.
Esitiedot:Ennakkotiedoiksi oletetaan todennäköisyyslaskennan cl-kurssien hyvää osaamista sekä hieman ohjelmointitaitoa (esim. R-kielen käyttötaitoa, R-kurssi pidetään lukukauden alussa).
Suoritustavat:Kurssi suoritetaan a) kahdessa osassa jaksojen lopussa tai b) loppukokeella.
Aikataulu:Luennot (48 h) ja harjoitukset (20 h). Luennot alkavat 10.1. Kurssi on suunnattu mallintamiseen oriontoituneille matematiikan, tilastotieteen sekä tietotekniikan opiskelijoille,joilla on suoritettuna tn-laskennan peruskurssi.
Kirjallisuus:Ohjelmistot: BUGS ja 1st bayes ovat vapaasti saatavilla seuraavista osoitteista: WinBUGS: http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk 1st bayes: http://www.tonyohagan.co.uk Oppimateriaali: Penttinen, A. (2007) Bayes-tilastotiede. Luentomoniste Jyväskylän yliopisto (jaetaan luennoilla). Lee, P.M. (1997) Bayesian statistics. An introduction (toinen laitos). Arnold. Gelman, A. Carlin, J.B., Stern, H.S. & Rubin, D. (1995) Bayesian data analysis, Chapman & Hall. Congdon, P. (2001) Bayesian statistical modelling, Wiley.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 40
ilm.aika: 7.4.2010 00:00 - 20.5.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 2102ke12.1.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
2MaA 2103ke19.1.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
3MaA 2104ke26.1.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
4MaA 2105ke2.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
5MaA 2106ke9.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
6MaA 2107ke16.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
7MaA 2108ke23.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
8MaA 2109ke2.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
9MaA 21010ke9.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
10MaA 21011ke16.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
11MaA 21012ke23.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
12MaA 21013ke30.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 40
ilm.aika: 7.4.2010 00:00 - 20.5.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 2102to13.1.201116:15-18:00GasbarraTapahtuman tiedot
2MaA 2103to20.1.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
3MaA 2104to27.1.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
4MaA 2105to3.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
5MaA 2106to10.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
6MaA 2107to17.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
7MaA 2108to24.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
8MaA 2109to3.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
9MaA 21010to10.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
10MaD 24511to17.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
11MaD 24512to24.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
12MaD 24513to31.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 40
ilm.aika: 7.4.2010 00:00 - 20.5.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2593pe21.1.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
2MaD 2594pe28.1.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
3MaD 2595pe4.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
4MaD 2596pe11.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
5MaD 2597pe18.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
6MaD 2598pe25.2.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
7MaD 2599pe4.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
8MaD 25910pe11.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
9MaD 25911pe18.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
10MaD 25912pe25.3.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
11MaD 25913pe1.4.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot
12MaD 25914pe8.4.201108:15-10:00GasbarraTapahtuman tiedot