Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.11.2017 12:41

KOGS531 Kognitiotieteen historia I, 5 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.3.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/Members/pajubrat/kogs531
Alkaa - päättyy: 9.1.12 - 9.3.12
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 9.3.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 9.3.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Pauli Brattico (pajubrat@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 30
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Kognitiotiede (TKO) (KOG), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Sisältö:

Kognitiotieteen historia käsittää kognitiotieteen pääsuuntaukset 1900-luvulla alkaen behaviorismista ja päätyen kognitivismin ja konnektionismin ongelmaan 1980-luvulla. Kurssin sisältönä on joukko alkuperäisartikkeleita ja haastatteluja sekä videoluennot (yhteensä 17), jotka pyrkivät selventämään artikkeleiden sisältöä. Koska kyse on historiallisesta kurssista, alkuperäisartikkeleiden käyttö kurssin runkona on perustelua. Kurssilla tutustutaan seuraaviin kognitiotieteen ongelmiin (viittaukset alkuperäisiin artikkeleihin alla): Turingin kone (1), Tekoälyn filosofia (2), Behaviorismi (3), Skinner (4,5), Skinner, Descartes ja luovuus, Chomsky ja syntaktiset rakenteet (6, 7),  Fysikaalinen symbolisysteemi (8), Konnektionismi (9), Chomsky ja Skinner (10), Ajattelun kieli (11, 12), Kehysongelma (13), Kiinalainen huone (14), Modulaarisuus (15), Kognitivismi ja konnektionismi (16). Esitietovaatimuksina vähintään jokin kognitiotieteen peruskurssi.

Osaamistavoitteet:
  • Opiskelijalla on käsitys kognitiotieteen pääsuuntauksista 1900-luvulla
  • Opiskelija osaa kriittisesti arvioida kognitiotieteen suuntauksia
     
Kirjallisuus:

1. A. M. Turing (1936). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society, Series 2, Vol.42, 230-265.
2. A. M. Turing (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59, 433-460.
3. J. B. Watson (1913). Psychology as the Behaviorist Views it. Psychological Review, 20, 158-177.
4. F. Skinner (1953). Behaviorism. Teoksessa B. F. Skinner, Science and Human Behavior (New York: The Free Press, 1953)
5. Interview with B. F. Skinner, teoksessa Baars, B. The Cognitive Revolution in Psychology, s. 87-92.
6. N. Chomsky (1957). Syntactic Structures, luvut 1-4.
7.  Interview with Noam Chomsky, teoksessa Baars, B. The Cognitive Revolution in Psychology, s. 341-351.
8. H. Simon & A. Newell (1975).  Computer Science as Empirical Inquiry:  Symbols and Search. Communications of the ACM, 19.
9. Medler, D. A. (1998). A Brief history of connectionism. Neural Computing Surveys, 1, 18-72.
10. N. Chomsky (1959). A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior" in Language, 35, 26-58.
11. J. Fodor (1975). The language of thought, luvut "Introduction" ja "First Approximations" (s. 1-54)
12. Interview with Jerrold A. Fodor, teoksessa Baars, B. The Cognitive Revolution in Psychology, s. 351-362.
13. J. McCarthy & P. J. Hayes. Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence.  
14. J. Searle. Minds, brains and programs. Behavioral and Brain Sciences 3 (3): 417-457.
15. J. Fodor (1986). Precis of the Modularity of Mind. Behavioral and Brain Sciences 8.
16. J. Fodor & Z. Pylyshyn (1988). Connectionism and Cognitive Architecture: A Critical Analysis. Cognition 28
 

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Infotilaisuus koskien videokursseja / kognitiotieteen etäopetusta [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Infotilaisuus koskien videokursseja / kognitiotieteen etäopetusta [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 9.3.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36to8.9.201114:15-16:00BratticoPaikkana Martti Ahtisaari-Sali (Aud.1)Tapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 29.3.2012 (lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 200
ilm.aika: 14.1.2012 00:00 - 28.3.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Delta13to29.3.201214:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot
Tentti 15.6.2012 (uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 11.6.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 324pe15.6.201212:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot