Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:39

TJTSE63 Tutkimus ja sen menetelmät elektronisessa liiketoiminnassa, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.3.12 klo 16:00.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 20.3.12 - 10.5.12
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 20.3.12 klo 16:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 20.3.2012 klo 16:00 mennessä.
Opettaja(t): Tohtorikoulutettava Markus Makkonen (markus.v.makkonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 29
Maksimi osallistujamäärä: 35 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Elektroninen liiketoiminta (TKTL) (EL), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Ajankohtaista:

Ennakkotietoista poiketen kurssin ensimmäinen luento on 20.3.2012. Pienryhmät harjoitustyötä varten on tarkoitus muodostaa heti ensimmäisellä luennolla, eli läsnäolo silloin on erittäin suositeltavaa.

Sisältö:

Kurssilla käsitellään tieteellistä tutkimusta ja sen menetelmiä erityisesti elektronisen liiketoiminnan näkökulmasta. Kurssi koostuu luennoista ja harjoitustyöstä. Luennot käsittelevät tieteellisen tutkimuksen yleistä teko- ja julkaisuprosessia sekä elektronisessa liiketoiminnassa yleisimmin käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Harjoitustyössä opiskelijat pääsevät itse toteuttamaan pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen noin 4–6 henkilön pienryhmissä. Tutkimuksen "toimeksiantajina" ovat tietojenkäsittelytieteiden laitoksella toimivat "oikeat" tutkijat ja tutkimusprojektit, joiden kanssa ryhmät sopivat tutkimusaiheestaan ja käyttämistään tutkimusmenetelmistä. Harjoitustyön tuloksena on noin 20–30 sivun mittainen raportti, joka koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisistä tutkimustuloksista. Sen pohjalta ryhmät pitävät toisilleen noin 30 minuutin pituisen esityksen kurssin päätteeksi järjestettävässä seminaarissa. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille käytännönläheinen kuva tieteellisestä tutkimuksesta elektronisessa liiketoiminnassa ja samalla kehittää heidän valmiuksiaan oman pro gradu -tutkielmansa tekemiseen.

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija (1) tietää elektronisen liiketoiminnan alueella tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta (A1), (2) tuntee elektronisen liiketoiminnan alueen yleisimmät tutkimusmenetelmät (A1), (3) ymmärtää tieteellisen tutkimuksen yleisen teko- ja julkaisuprosessin (A1) sekä (4) osaa soveltaa oppimiansa menetelmiä ja prosesseja oman tieteellisen tutkimuksen tekemiseen (B1, C1)

Esitiedot:

TJTA302 Kandidaatin tutkielma

Opetusmuodot:

Luennot, seminaari ja harjoitustyö

Suoritustavat:

Harjoitustyö ja sen esittäminen seminaarissa

Aikataulu:

Luennot viikoilla 12, 13 ja 15
Seminaari viikoilla 18 ja 19

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 20.3.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa11ti13.3.201214:15-15:45MakkonenEi luentoaTapahtuman tiedot
2Ag Alfa12ti20.3.201214:15-15:45MakkonenLuento 1Tapahtuman tiedot
3Ag Alfa13ti27.3.201214:15-15:45MakkonenLuento 3Tapahtuman tiedot
4Ag Alfa15ti10.4.201214:15-15:45MakkonenLuento 5Tapahtuman tiedot
5Ag Alfa16ti17.4.201214:15-15:45MakkonenEi luentoaTapahtuman tiedot
6Ag Alfa17ti24.4.201214:15-15:45MakkonenEi luentoaTapahtuman tiedot
7Ag C23119ti8.5.201214:15-16:00MakkonenSeminaari 1Tapahtuman tiedot
8Ag Delta21ti22.5.201214:15-16:00MakkonenEi luentoaTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 20.3.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa11to15.3.201210:15-11:45MakkonenEi luentoaTapahtuman tiedot
2Ag Alfa12to22.3.201210:15-11:45MakkonenLuento 2Tapahtuman tiedot
3Ag Alfa13to29.3.201210:15-11:45MakkonenLuento 4Tapahtuman tiedot
4Ag Alfa15to12.4.201210:15-11:45MakkonenLuento 6Tapahtuman tiedot
5Ag Alfa16to19.4.201210:15-11:45MakkonenEi luentoaTapahtuman tiedot
6Ag Alfa17to26.4.201210:15-11:45MakkonenEi luentoaTapahtuman tiedot
7Ag Alfa19to10.5.201210:15-12:00MakkonenSeminaari 2Tapahtuman tiedot
8Ag Delta21to24.5.201210:15-12:00MakkonenEi luentoaTapahtuman tiedot