Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.2.2023 21:21

KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt, 20 op [kotisivu]

Kemian laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 17.6.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kemia/kems448
Alkaa - päättyy: 1.9.10 - 17.6.11
Ilmoittautumisaika: 2.6.10 klo 0:00 - 17.6.11 klo 23:59
Opettaja(t): Jukka Aumanen
Viivi-Maija Aumanen (viivi.aumanen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Saara Kaski (saara.kaski@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Tiina Kiviniemi (tiina.t.kiviniemi@jyu.fi)
Laajuus: 20 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Kemian laitos (KEM)
Ajankohtaista:-
Sisältö:Perehdytään fysikaalisen kemian tutkimukseen siihen liittyvien laboratoriotöiden avulla. Itsenäistä työskentelyä, osa töistä pienryhmässä. Töistä laaditaan kirjalliset työselostukset.
Osaamistavoitteet:
  • osaa tehdä itsenäisesti ja turvallisesti ohjeiden mukaisia fysikaalisen kemian mittauksia
  • osaa itsenäisesti tulkita mittaustuloksensa ja selittää eri virhelähteiden ja muuttujien vaikutuksia tuloksiin sekä pohtia mahdollisia vaihtoehtoisia menetelmiä tulosten saavuttamisen kannalta
  • osaa laatia kattavan tieteellisen raportin mittaustuloksistaan
  • osaa omatoimisesti hakea tietoa raporttia ja tulosten tulkintaa varten
  • ymmärtää syvällisesti tekemiensä mittausten ja fysikaalisen kemian teorioiden yhteyden ja osaa selittää sen omin sanoin
  • on tutustunut erilaisiin fysikaalisen kemian osa-alueisiin ja tutkimusmenetelmiin mittauksien avulla ja hallitsee niissä kohtaamansa fysikaalisen kemian käsitteet ja ilmiöt
Esitiedot:Fysikaalinen kemia 1 ja 2 (KEMA221, 222), Fysikaalisen kemian työt (KEMA230)
Aikataulu:Laboratorion aukioloajat: Syksy 2010, jakso 1 10.9.-22.10. pe klo 8-16 ja jakso 2 25.10.-22.12. ma, ke ja pe klo 8-16. Kevät 2011, jakso 1 10.1.-11.3. pe klo 8-16 ja jakso 2 sekä kesä 14.3-22.6. ma, ke ja pe klo 8-16.
Kirjallisuus:Erilliset kirjalliset työohjeet tai työhön liittyvä materiaali ohjaavalta assistentilta. Katso kurssin kotisivu Kopassa.