Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.4.2023 04:51

ERIS360 Portfolio, 3 op, PORTFOLIOseminaarit lukuvuonna 2010-11 [kotisivu]

Erityispedagogiikka

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.5.11 klo 16:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/99852
Alkaa - päättyy: 20.9.10 - 30.5.11
Ilmoittautumisaika: 28.6.10 klo 8:00 - 15.5.11 klo 16:00
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Erja Kautto-Knape (erja.k.kautto-knape@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 74
Organisaatiot:Erityispedagogiikka (ERI)
Ajankohtaista:Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka. Ajoitus: 4. ja 5. vuosi. KEVÄÄN SEMINAARI-ISTUNTOJEN JA LOPPUSEMINAARIN AJAT ILMOITETAAN MYÖHEMMIN!
Sisältö:Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja am-matillista opettajaidentiteettiä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa analysoida omaa ammatillista osaamistaan - osaa dokumentoida oman osaamisensa ja koota näyteportfolion - osaa esitellä omaa asiantuntijuuttaan suullisesti sekä kirjallisesti.
Suoritustavat:Seminaarit 9 t sekä opintojen päättyessä loppuseminaari 3 t. Kirjallisuuteen perehtyminen, portfolion osatehtävien tekeminen ja porfolion laatiminen 69 t. Portfolioseminaarit on tarkoitettu suorittavaksi 4. ja 5. opIskeluvuoden aikana (2 vuotta). Seminaarit voi tapauskohtaisesti suorittaa myös yhdessä lukuvuodessa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 syksyllä 2010 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 38, maksimi 70
ilm.aika: 28.6.2010 08:00 - 15.5.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1D 10937ke15.9.201014:00-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 2 syksyllä 2010 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 70
ilm.aika: 28.6.2010 08:00 - 15.5.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 443ke27.10.201013:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 3 syksyllä 2010 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 70
ilm.aika: 28.6.2010 08:00 - 15.5.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 447ke24.11.201013:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Loppuseminaari syksyllä 2010. Tämä ryhmä on tarkoitettu vanhoille 5 op:nä portfoliota suorittaville! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 70
ilm.aika: 28.6.2010 08:00 - 15.5.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Viveca 14539ke29.9.201012:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Syksyn 2010 loppuseminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 70
ilm.aika: 28.6.2010 08:00 - 15.5.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Viveca 14549ke8.12.201010:15-16:00Kautto-KnapeHuom! Työ tulee toimittaa ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen loppuseminaaria!Tapahtuman tiedot
Seminaari 1 keväällä 2011 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 70
ilm.aika: 28.6.2010 08:00 - 15.5.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 53ke19.1.201113:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 2 keväällä 2011 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 70
ilm.aika: 28.6.2010 08:00 - 15.5.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 38ke23.2.201113:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 3 keväällä 2011 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 70
ilm.aika: 28.6.2010 08:00 - 15.5.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 314ti5.4.201113:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Kevään 2011 loppuseminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 70
ilm.aika: 28.6.2010 08:00 - 15.5.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1PAULAHARJU18ke4.5.201110:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot