Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.8

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.6.2018 13:20

TJTS441 Projektin johto, 5 - 10 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.10.09 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.11.09 - 21.5.10
Ilmoittautumisaika: 1.9.09 klo 0:00 - 15.10.09 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 22.10.2009 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Maritta Pirhonen (maritta.pirhonen@jyu.fi)
Eero Tourunen
Laajuus: 5 - 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 14
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 6
Organisaatiot:Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Sisältö:Opiskelijat ovat projektipäällikkönä yksin tai päällikköparina Projektityö-kurssin ryhmissä. Työelämässä olevat opiskelijat toimivat omissa työympäristöissään yrityksensä projektipäällikköinä tai tutkimustehtävissä tutkimusryhmän osa-alueen vastuuhenkilöinä kurssin aikana. Projektin johto –kurssilla opiskelijat saavat kokemusta ICT-hankkeen projektimuotoisen läpiviennin kokonaishallinnasta, johtamisen taidoista sekä asiakastyön ja tilaajan roolin ymmärtämisestä. Oppiminen perustuu sekä yksilölliseen kokemukseen että vertaisryhmätyöskentelyyn.
Osaamistavoitteet:Oppia laajalaisesti projektipäällikkönä toimimista niin ryhmän johtamista niin mangement kuin leadership näkökulmista sekä vastaamaan projektin asiakastyöstä.
Esitiedot:Projektityö opintojakso
Valintamenettely:Opntosuorituksiin perustuva hankilökohtainenkeskustelu opettajan kanssa
Opetusmuodot:Oppimismuotoina käytetään oppimispäiväkirjoja, teemaryhmätyöskentelyä, seminaareja ja kurssin lopussa kukin kirjoittaa portfolion omasta projektipäällikkökehittymisestään.
Suoritustavat:Aktiivinen osallistuminen projektipäällikkötoimintaan, seminaareihin, teemaryhmiin sekä portfolion kirjoittaminen.
Aikataulu:Opintojakso järjestetään syyylukukaudella, jaksojon kaksi lopussa seminaarina ja keväällä jaksojen 3 ja 4 aikana. Lisäksi kurssiin kuuluva portfolio tuotetaan kesän ja/tai syksyn 09 jakson 1. aikana. Kurssi mitoitetaan kunkin opiskelijan tarpeiden mukaisesti laajuudeltaan vastaamaan 5 – 10 opintopistettä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]