Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.3

Log in!
May/18/2022 16:05

STOP1006 Social Work Practice I, 5 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 28.6.20 at 23:59.

Payment information

Study fee: 75.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 28.6.20 at 23:59
Study right valid: 360 days from the registration date
Instructor(s): Maarit Engman (maarit.n.engman@jyu.fi)
Helky Häkli (helky.l.hakli@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 169
Organisations:Open University (AYO), Sosiaalityö (open univ.) (AVOSTO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Huom: suoritustapa 1:n suorittaja! Olethan yhteydessä kurssin opettajaan ennen kurssin aloittamista.

Contents:

Aloitusluennossa (tallenne verkossa) käsitellään sosiaalityön toimintakenttiä ja sosiaalityötä ammattina ja pohditaan mm. omaa suuntautumista. Tämän jälkeen opiskelijat hankkivat itselleen tutustumispaikan, jonka kesto on yhteensä 10 työpäivää. Harjoittelu voi tapahtua tarvittaessa myös pienemmissä osissa, mikäli se harjoittelupaikalle sopii. Opiskelija laatii tutustumisjaksosta harjoitteluraportin eli kirjallisen esseen ja kirjoittaa lyhyen vertaisarvioinnin jostakin toisesta harjoitteluraportista.

Learning outcomes:Opiskelija saa käsityksen sosiaalialan toimintakentästä ja harjaantuu havainnoimaan käytännön toimintaa sekä kirjoittamaan tieteellisiä muotoseikkoja noudattavan teoreettis-empiirisen esseen havaintojensa pohjalta.
Prerequisites:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

Suoritustavat:
Tapa 1: Ole aluksi yhteydessä kurssin opettajaan! Käytäntöön tutustumista 10 työpäivää sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavan työntekijän ohjauksessa, harjoitteluraportti (teoreettis-empiirinen essee) sekä aloitus- ja lopputehtävät tieteellisen kirjoittamisen ohjeiden mukaisesti. Ota yhteys kurssin opettajaan, mikäli pätevän sosiaalityöntekijän löytäminen ohjaajaksi on mahdotonta esim. harjoittelupaikan rekrytointivaikeuksien tai syiden vuoksi. Käytäntöön tutustuminen voi tapahtua myös kolmannella (säätiöt, yhdistykset, seurakunnat) tai yksityisellä sektorilla (liikeyritykset). Opiskelija hyväksyttää valitsemansa harjoittelupaikan opettajalla ennen harjoittelun aloittamista.
Tapa 2: Jos opiskelijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään puolen vuoden mittainen työkokemus sosiaalihuollon tehtävissä, silloin johdantoluennon jälkeen kirjoitetaan reflektoiva teoreettis-empiirinen essee harjoitteluraporttiohjeistusta soveltaen.

KORVAAVUUS

Opintojakso korvautuu sosionomi (AMK) -tutkinnolla.

Myös opiskelija, jolla on aiempi yhteiskuntatieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto, voi saada opintojaksosta korvaavuuden, jos hän on viimeisten viiden vuoden aikana toiminut vähintään puolen vuoden ajan sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttävissä tehtävissä. Korvaavuutta haetaan AHOT-ohjeiden mukaisesti. Hakemuksessa tulee kuvata se työkokemus, jonka perusteella korvaavuutta haetaan, sekä analysoida ja perustella, millä tavoin tämä suhteutuu jaksolla asetettuihin osaamistavoitteisiin.


Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/. Ilmoittautumisen jälkeen opiskelijat ohjautuvat automaattisesti oikeaan Moodlen työtilaan, mutta siirtymisessä saattaa olla pieni viive. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Schedule:

Kurssin voi suorittaa joustavasti haluamanaan aikana.

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen Moodlessa ja Kopassa.

Key words:

sosiaalityö, sosiaalityön käytännöt, sosiaalityön harjoittelu

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 3 corresponding courses available. You can compare courses.

[Limit information on study groups]

Harjoitusryhmä [group details and registration]

Keuruun opetusryhmä [group details and registration]; registered 16, minimum 8, maximum 30
reg.time: 2.1.2020 08:00 - 30.4.2020 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
120Sat16.5.202009:30-15:00HäkliHuom! Ryhmä on tarkoitettu vain sosiaalityön perusopintoja Keuruun ryhmässä suorittaville.Tapahtuman tiedot