Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 01:45

RUOS113 Assessment of Swedish as Second Language, 5 ECTS

Swedish (KLS)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 13.1.19 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Begins - ends: 14.1.19 - 3.5.19
Registration period: 27.8.18 at 12:00 - 13.1.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 3.6.2019 at 00:00.
Instructor(s): Postdoctoral researcher Maria Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: svenska; completion language(s): -
Registered: 16
Max participants: 18 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Specialisation in Swedish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RUOOS), Swedish (KLS) (RUO)
Contents:Opiskelija perehtyy kirjoitettujen ja suullisten tuotosten arviointiin eri arviointiasteikkojen avulla sekä palautteen antamiseen. Kurssilla harjoitetaan kirjallista ja suullista viestintätaitoa, palautteen antamisen taitoa, tietoteknisiä taitoja, tiedon hankinnan taitoa sekä ryhmätyötaitoja.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•pystyy määrittelemään tekstin tason annetun arviointiasteikon avulla
•pystyy määrittelemään puhutun tuotoksen tason annetun arviointiasteikon avulla
•osaa arvioida yleisimmin käytettyjen arviointivälineiden ja tehtävätyyppien toimivuutta esimerkiksi opettajan työn kannalta
•osaa tunnistaa oppijankielen ominaispiirteitä
•osaa antaa palautetta siitä, mitä kirjoittaja/puhuja jo osaa ja mitä hän voisi jatkossa tehdä parantaakseen kirjoitustaitoaan.
Prerequisites:Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.
Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
A. Flyman Mattsson & G. Håkansson (2010) Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Full information on teaching groups]

Exercise group [group details and registration]

ryhmä 1 [group details and registration]; registered 16, minimum 5, maximum 18
reg.time: 27.8.2018 12:00 - 13.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 13X 316, F 105, F 105, F 105, F 105, F 105, D 209, D 209, D 209, D 209, D 209, D 209, D 2093 - 20Mo, Th14.1.2019 - 16.5.2019severalKautonenOmtentamen