Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.7.0

Log in!
May/27/2020 13:24

RUOA102 Classroom Interaction, 2 ECTS

Swedish (KLS)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 21.1.19 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Begins - ends: 10.9.18 - 3.5.19
Registration period: 27.8.18 at 12:00 - 21.1.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 3.6.2019 at 00:00.
Instructor(s): Postdoctoral researcher Maria Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Credits: 2 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: svenska; completion language(s): -
Registered: 26
Max participants: 40 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Specialisation in Swedish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RUOOS), Swedish (KLS) (RUO)
Contents:Kurssilla harjoitellaan opetustaitoja ja opetusviestintää sekä reflektoidaan omaa toimintaa.
Kurssilla harjaannutetaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, palautteen antamisen taitoa sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja.
Learning outcomes:Jakson suoritettuaan opettajaksi opiskeleva
-osaa kommunikoida sujuvasti
-aktivoida muita sekä yleisluontoisissa että ammattiin liittyvissä puhetilanteissa
-ääntää ruotsia hyvin ja käyttää kieltä luontevasti
-hallitsee opetusviestinnän perusteet
-osaa soveltaa pragmatiikan teoriaa käytäntöön
Prerequisites:RUOP201 Uttal och samtal, RUOA200 Introduktion till pragmatik.
Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi, ennen pedagogisten perusopintojen harjoittelujaksoa.
Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
C. Garlén och G. Sundberg (2008) Handbok i svenska som andraspråk (valituin osin opettajan ohjeiden mukaan); A. V. Blomström& C. Persson: Muntlig interaktion : i akademiska sammanhang

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Full information on teaching groups]

Exercise group [group details and registration]

ryhmä 1 [group details and registration]; registered 14, minimum 6, maximum 15
reg.time: 27.8.2018 00:00 - 21.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 12Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.137 - 50Th13.9.2018 - 13.12.2018severalKautonen
ryhmä 2 [group details and registration]; registered 12, minimum 6, maximum 15
reg.time: 27.8.2018 00:00 - 21.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 12X 307, X 308, X 307, X 308, X 307, X 308, X 307, X 308, X 307, X 308, X 307, X 3083 - 8Tu, Th15.1.2019 - 21.2.2019severalKautonen