Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.13.2

Log in!
Dec/5/2020 17:47

PSYA210 Barchelor's Thesis, 10 ECTS [home page]

Department of Psychology

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.8.09 at 23:59.

General information

Home page: https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/kandidaatti
Begins - ends: 1.9.08 - 31.8.09
Registration period: 15.8.08 at 0:00 - 31.8.09 at 23:59
Instructor(s): [F]yliopistotutkija Piia Astikainen (piia.s.astikainen@jyu.fi)
Tomi Guttorm
Riikka Hirvonen (riikka.hirvonen@pp.inet.fi)
Professor Juha Holma (juha.m.holma@jyu.fi)
[F]yliopistotutkija Katriina Hyvönen (katriina.i.hyvonen@jyu.fi)
Jukka Kaartinen (jkaarti@jyu.fi)
Marja-Liisa Kinnunen
[F]apulaisprofessori Noona Kiuru (noona.h.kiuru@jyu.fi)
[F]yliopistonlehtori Aarno Laitila (aarno.a.laitila@jyu.fi)
[F]Professori, Varadekaani Raimo Lappalainen (raimo.i.lappalainen@jyu.fi)
[F]Professori, Varadekaani Paavo Leppänen (paavo.ht.leppanen@jyu.fi)
[F]yliopistotutkija Riitta-Leena Metsäpelto (riitta-leena.metsapelto@jyu.fi)
[F]yliopistotutkija Vesa Närhi (vesa.m.narhi@jyu.fi)
[F]apulaisprofessori Eija Pakarinen (eija.k.pakarinen@jyu.fi)
Henna Penttinen (henna.penttinen@elisanet.fi)
Eija Räikkönen (eija.m.raikkonen@jyu.fi)
Jaakko Seikkula (jaakkoseikkula3@gmail.com)
Academy researcher Gintautas Silinskas (gintautas.silinskas@jyu.fi)
Vojna Tapola (vojna.tapola@uef.fi)
Jaana Viljaranta
[F]yliopistonlehtori Jan Wikgren (jan.h.wikgren@jyu.fi)
Adjunct instructor(s): Tuija Oksman (tuija.i.oksman@jyu.fi)
Credits: 10 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: -; completion language(s): -
Registered: 54
Organisations:Department of Psychology (PSY), Psychology (PSY)
Contents:[Not translated.] Tutustuttaa tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, hanketyöskentelyyn, tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun.
Prerequisites:[Not translated.] EDELTÄVÄT (TAI SAMANAIKAISET) OPINNOT: Tilastomenetelmien peruskurssi (TIL P150) ja SPSS -kurssi (TIL P350).
Selection procedure:[Not translated.] Opintojakso on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille.
Modes of study:[Not translated.] Tutkielma voi olla käsikirjoitus, juliste tai muu vastaava opinnäytetyö. Tutkielmat liittyvät ohjaajien tutkimushankkeisiin tai muihin aiheisiin ja aineistoihin, jotka ohjaajat hyväksyvät. Tarkoituksena on, että työskentelyn aikana opiskelija saa kokemuksia tutkimuksen teon eri vaiheista (teoreettinen ja empiirinen tausta, aineiston hankinta ja analysointi, tulosten esittäminen ja pohdinta). Tutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima.

Kandidaatin tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan edellisen vuoden keväällä, kun ohjaajat ovat ilmoittaneet tutkielman tekoon sopivat tutkimushankkeensa. Kandidaatin tutkielma suositellaan tehtäväksi kolmannen opiskeluvuoden aikana.
Schedule:[Not translated.] Kandidaatin tutkielman tekemisen tueksi syyslukukaudella järjestettävää kaikille yhteistä kirjoittamiseen ja tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää luento-opetusta. Lisäksi kurssiin kuuluu kirjaston järjestämä tiedonhankinnan opetus.
Literature:[Not translated.] Kandidaatin tutkielman laatimista tukeva luento tai KINNUNEN, M. & LÖYTTY, O. (toim.) (2002) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

[Full information on teaching groups]

Lecture [group details and registration]

Luennot (Kandidaatin tutkielman tekemisen tueksi syyslukukaudella järjestettävää kaikille yhteistä kirjoittamiseen ja tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää luento-opetusta.<br>) [group details and registration]; registered 54, maximum 200
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 6MaC 102, MaC 102, MaC 102, MaC 102, MaC 102, MaC 10238 - 17Tu, Wed, Th16.9.2008 - 23.4.2009severalMetsäpelto, Seikkula, KinnunenTutkimusraporttien ja artikkeleiden johdanto, kirjallisuuskatsaus, lähdeviittauksen tekniikka; Tutkimusraporttien ja artikkeleiden menetelmät, tulosten raportointi ja pohdinta; Laadullinen tutkimus; Tutkimusetiikka; Maturiteetti -info; Maturiteetti-info1 2 3 4 5

Demonstration [group details and registration]

Ryhmä 1 (Tiedonhankintakurssilla perehdytään psykologian tärkeimpiin tietokantoihin, elektronisiin lehtiin ja muihin verkkoaineistoihin sekä harjoitellaan tiedonhakua omasta tutkielma-aiheesta. Kurssi on tarkoitettu tänä vuonna kanditutkielmaansa tekeville!) [group details and registration]; registered 10, maximum 11
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 2-37 - 38Wed, Mo10.9.2008 - 15.9.2008severalOksmanPaikka kirjaston 1. kerroksen mikroluokka B 126A
Ryhmä 2 (Tiedonhankintakurssilla perehdytään psykologian tärkeimpiin tietokantoihin, elektronisiin lehtiin ja muihin verkkoaineistoihin sekä harjoitellaan tiedonhakua omasta tutkielma-aiheesta. Kurssi on tarkoitettu tänä vuonna kanditutkielmaansa tekeville!) [group details and registration]; registered 11, maximum 11
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 2-37 - 38Fr12.9.2008 - 19.9.2008severalOksmanPaikka kirjaston 1. kerroksen mikroluokka B 126A
Ryhmä 3 (Tiedonhankintakurssilla perehdytään psykologian tärkeimpiin tietokantoihin, elektronisiin lehtiin ja muihin verkkoaineistoihin sekä harjoitellaan tiedonhakua omasta tutkielma-aiheesta. Kurssi on tarkoitettu tänä vuonna kanditutkielmaansa tekeville!) [group details and registration]; registered 15, maximum 17
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 2-39 - 40Wed, Mo24.9.2008 - 29.9.2008severalOksmanPaikka kirjaston 2. kerroksen luentosali B 232
Ryhmä 4 (Tiedonhankintakurssilla perehdytään psykologian tärkeimpiin tietokantoihin, elektronisiin lehtiin ja muihin verkkoaineistoihin sekä harjoitellaan tiedonhakua omasta tutkielma-aiheesta. Kurssi on tarkoitettu tänä vuonna kanditutkielmaansa tekeville!) [group details and registration]; registered 9, maximum 17
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 2-39 - 40Fr, Wed26.9.2008 - 1.10.2008severalOksmanPaikka kirjaston 2. kerroksen luentosali B 232

Kandidaatin tutkielmaryhmät [group details and registration]

Juha Holma [group details and registration]; registered 4, maximum 4
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1MaC 21437Wed10.9.200809:00-12:00-
Aarno Laitila [group details and registration]; registered 1, maximum 3
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1MaC 11836Fr5.9.200809:00-12:00Laitila
Henna Penttinen [group details and registration]; registered 4, maximum 4
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1-36Wed3.9.200814:00-16:00PenttinenTapaaminen huoneessa MaC 136
Vojna Tapola [group details and registration]; registered 1, maximum 1
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1MaC 30217Tu21.4.200908:15-15:00-
Katriina Hyvönen [group details and registration]; registered 3, maximum 3
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1MaC 1184Wed21.1.200912:15-14:00Hyvönen
Vesa Närhi [group details and registration]; registered 4, maximum 4
reg.time: 15.8.2008 00:00 - 31.8.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1-37Tu9.9.200810:00-11:30NärhiNMI:lla. Iltapäivän (12-16) on koko hanketta koskeva tapaaminen, olet erittäin tervetullut