Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.5

Log in!
Jun/5/2023 00:41

TILS110 Bayes Statistics, 8 ECTS [home page]

Department of Mathematics and Statistics

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 20.5.11 at 23:59.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/96640
Begins - ends: 10.1.11 - 20.5.11
Registration period: 7.4.10 at 0:00 - 20.5.11 at 23:59
Instructor(s): Dario Gasbarra
Credits: 8 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: -; completion language(s): -
Registered: 19
Organisations:Department of Mathematics and Statistics (MATHS), Statistics (TIM)
Current events:[Not translated.] Luennot (48 h) ja harjoitukset (20 h). Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen syventävien opintojen kurssi. Kurssi on suunnattu mallintamiseen oriontoituneille matematiikan, tilastotieteen sekä tietotekniikan opiskelijoille, joilla on suoritettuna tn-laskennan peruskurssi.
Contents:[Not translated.] Subjektiiviset todennäköisyydet, Bayesin lause, normaalijakaumaan perustuva inferenssi ja Bayes-lähestymistavan perustekniikat, priorin valinta, uskottavuus, posteriorin konstruointi, hierarkkiset mallit, posteriorin simulointi ja MCMC, päätöksentekoteoria. Suoritustapa: 2 välikoetta tai loppukoe
Learning outcomes:[Not translated.] Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilastoaineistojen mallintamiseen ja analysointiin Bayes-menetelmää soveltaen. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää Bayes-menetelmän filosofian, hierarkkisen mallin rakentamisen, siihen liittyvän simulointiin perustuvan laskennan (MCMC) sekä pystyy soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteissa.
Prerequisites:[Not translated.] Todennäköisyyslaskenta, osat A ja B.
Completion mode:[Not translated.] Kurssi suoritetaan a) kahdessa osassa jaksojen lopussa tai b) loppukokeella.
Schedule:[Not translated.] Luennot (48 h) ja harjoitukset (20 h).
Literature:[Not translated.] Lee, P.M: Bayesian Statistics. An Introcuction. Gelman, A., Carlin, J.B., Stern, H.S. & Rubin, D: Bayesian Data Analysis.

[Full information on teaching groups]

Lecture [group details and registration]

Luento 1 [group details and registration]; registered 19, maximum 40
reg.time: 7.4.2010 00:00 - 20.5.2011 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 12MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 2102 - 13Wed12.1.2011 - 30.3.2011severalGasbarra
Luento 2 [group details and registration]; registered 19, maximum 40
reg.time: 7.4.2010 00:00 - 20.5.2011 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 12MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaD 245, MaD 245, MaD 2452 - 13Th13.1.2011 - 31.3.2011severalGasbarra

Demonstration [group details and registration]

Demo 1 [group details and registration]; registered 18, maximum 40
reg.time: 7.4.2010 00:00 - 20.5.2011 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 12MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 2593 - 14Fr21.1.2011 - 8.4.2011severalGasbarra