Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.7.0

Log in!
May/27/2020 12:53

TTKY112 Tavoitteena taloustieteet, 1 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.16 at 23:59.

General information

Home page: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Registration period: 1.8.15 at 0:00 - 31.7.16 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 1 ECTS cr.
Registered: 514
Organisations:Open University (AYO), Taloustieteiden yleisopinnot (avoin yo) (TTKavoin)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:

[Not translated.] Opintojen suunnittelu ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta Korppi-järjestelmän kautta (HOPS-lomake taloustieteellisten aineiden opiskelijoille). Tämä jakso sisältää myös aiemmin suoritettujen opintojen hyväksiluvun. Tutustu ilmoittauduttuasi opintojakson tarkempiin suoritusohjeisiin oppimateriaali-Kopassa.

Learning outcomes:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • hahmottaa opiskeltavan opintokokonaisuuden rakenteen / kandidaatin tutkinnon tutkintorakenteen ja tutkintoon kuuluvat opinnot
  • suunnitella opintojaan tavoitteellisesti
  • hallita omaa opiskeluprosessiaan
  • reflektoida omaa osaamistaan ja oppimiaan asioita
Prerequisites:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Completion mode:

Itsenäinen työskentely, tarvittaessa ohjauskeskustelu. Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan kauppatieteelliseen opintokokonaisuuteen (esim. liiketoimintaosaamisen perusteet, 28 op) ilmoittautuneille opiskelijoille tai opintokokonaisuuden suorittamista suunnitteleville. Opintojaksolla opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman valitsemansa kokonaisuuden suorittamisesta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali- Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Literature:

Ei lähdekirjallisuutta.