Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

13.2.0

Log in!
May/26/2018 09:22

TIEA361 Information Technology for Teachers, 5 ECTS [home page]

Department of Mathematical Information Technology

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 15.1.17 at 23:59.
Students of certain organisations have priority in registering for this course but your organisation is not known because you have not logged in.
Announcement:
The instructor has determined the units whose students will be given priority in their order of registration. Other students will follow in their order of registration. Further information on queuing.
organizationweighing coefficient
Teacher education (MIT) (TTLOPE): 1000 
Educational Technology (KOTSV): 950 
Educational Technology (KOUMO): 950 
Information technology (MIT) (TIE): 900 
Department of Mathematical Information Technology (MIT): 800 
all other units0 

General information

Home page: http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Begins - ends: 9.1.17 - 31.3.17
Registration period: 15.6.16 at 8:00 - 15.1.17 at 23:59
Registration must be confirmed between 02.01.2017 - 09.01.2017.
The registration may be cancelled before 26.2.2017 at 23:59.
Instructor(s): University lecturer Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Credits: 5.0 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 42
Max participants: 50 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Department of Mathematical Information Technology (MIT), Faculty of Information Technology (IT), Information technology (MIT) (TIE)
Contents:

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, oppimateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Learning outcomes:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten työvälineiden hyödyntämisestä tietotekniikan opetuksessa, tietotekniikan integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Learning outcome table:
Learning outcomes?1
remembers
2
understands
3
can apply
4
can analyse
5
can evaluate
6
can create
Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiincan evaluate
Oppimisympäristön tehokas käyttöcan analyse
Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Avoimien toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessacan analyse
WWW-lomakkeet ja WWW-sivut opetuskäytössäcan analyse
Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttöcan analyse
Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminencan analyse
Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Vapaiden ohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Pelit opetuksessacan analyse
Opetusvideon tuottaminencan analyse
Interaktiivisten taulujen ja tablet-laitteiden opetuskäyttöcan analyse
Prerequisites:

TIEP161 - Opetusteknologia

Registration:

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös seuraaviin opetusryhmiin, jos aiot niihin osallistua:

  • Luento: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä luennoilla Agoralla fyysisesti paikalla
  • Pääteohjaus: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot tehdä oppimistehtäviä ohjatusti Agoralla
  • Vertaisarviointiryhmä: ilmoittaudu ryhmään, jos haluat suorittaa vertaisarvioinnit ryhmäkeskusteluina Agoralla (toinen vaihtoehto on kirjoittaa vertaisarvioinnit Moodlen keskusteluryhmiin)
  • Seminaari: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot osallistua kurssin loppuseminaareihin Agoralla (osallistuminen suotavaa kaikille kurssilaisille, myös etäopiskelijoille, jos mahdollista)
Selection procedure:

Ensisijalla ovat tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen pääaineopiskelijat. Mukaan pääsevät myös ne muiden oppiaineiden aineenopettajaksi opiskelijat, joilla on tavoitteena saada opettajan pätevyys myös tietotekniikkaan.

Completion mode:

Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi.

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.

Modes of study:

Luennot, pääteohjaukset ja vertaisarvioinnit.

Course workload:

Luennot noin 12 h, pääteohjaukset noin 20 h, oppimistehtävät noin 70 h, seminaarit noin 4 h, vertaisarvioinnit noin 20 h, itsearviointi noin 4 h. Yhteensä noin 130 tuntia.

[Limit information on study groups]

Luento [group details and registration]

Luento [group details and registration]; registered 15, maximum 40
reg.time: 15.6.2016 08:00 - 6.3.2017 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta2Mo9.1.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag Beeta4Mo23.1.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag Beeta5Mo30.1.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7Mo13.2.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag Beeta10Mo6.3.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot

Demo [group details and registration]

Pääteohjaus [group details and registration]; registered 6, maximum 24
reg.time: 15.6.2016 08:00 - 15.3.2017 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland)2Wed11.1.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland)3Wed18.1.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland)4Wed25.1.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland)5Wed1.2.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland)6Wed8.2.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C331.37Wed15.2.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag B212.1 (Finland)8Wed22.2.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag C331.39Tu28.2.201716:15-18:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag B212.1 (Finland)10Wed8.3.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
10Ag C331.311Wed15.3.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot

Harjoitus [group details and registration]

Vertaisarviointiryhmä [group details and registration]; registered 3, minimum 3, maximum 9
reg.time: 15.6.2016 08:00 - 26.1.2017 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C1333Th19.1.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C1334Th26.1.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C1336Th9.2.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag C1337Th16.2.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C1338Th23.2.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C13311Th16.3.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot

Seminaari [group details and registration]

Seminaari [group details and registration]; registered 22, maximum 40
reg.time: 15.6.2016 08:00 - 29.3.2017 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa12Wed22.3.201716:00-18:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag Alfa12Fr24.3.201710:00-12:00EkonojaTapahtuman tiedot