Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.0.1

Log in!
Sep/21/2019 19:14

BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet, 3 ECTS

Department of Biological and Environmental Sciences

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 6.4.18 at 23:59.

General information

Begins - ends: 5.3.18 - 6.4.18
Registration period: 10.4.17 at 0:00 - 6.4.18 at 23:59
Instructor(s): [F]yliopistonlehtori Panu Halme (panu.halme@jyu.fi)
University lecturer Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Professor Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Lecturer Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Credits: 3 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 61
Organisations:Biological and Environmental Science (BEN), Department of Biological and Environmental Sciences (BIO)
Contents:Kurssi koostuu neljästä teemallisesta kokonaisuudesta. 1) Mitä ovat luonnonvarat? Luennoilla käsitellään elollisia ja elottomia, uusiutuvia ja uusiutumattomia, aineellisia ja aineettomia luonnonvaroja ja ekosysteemipalveluita sekä näiden suhdetta luonnon monimuotoisuuteen. 2) Kestävyyden ja kestävän kehityksen aatehistoria, keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet sekä kansainväliset ja kansalliset instituutiot, sopimukset, hallinta ja politiikka. Luennoilla syvennytään lisäksi ekologiseen, taloudelliseen sekä yhteiskunnalliseen kestävyyteen. 3) Mittaaminen ja seuranta. Käydään läpi YK:n kestävän kehityksen mittaamisen kriteerit. Luennoilla perehdytään siihen kuinka luonnonvarojen hyödyntäminen ihmisentarpeisiin heikentää elinympäristöjen tilaa ja kuinka näitä asioita mitataan. 4) Luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet. Tämän kurssin viimeinen osa pohjustaa kaikille yhteisillä asioilla kolmea kurssia joissa keskitytään yksityiskohtaisemmin kalatalouteen, vesistöjen- ja terrestristen alueiden luonnonvaroihin.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä luonnonvarat ovat sekä luokitella niitä yleisesti käytettyihin luonnonvarojen kategorioihin. Opiskelija osaa kuvata kestävyyden sekä kestävän kehityksen eri osa-alueita ja hahmottaa niiden sijoittumisen kansainväliseen sekä kansalliseen ympäristön ja kestävän kehityksen hallintaan. Opiskelija osaa kertoa keskeisten kotimaisten toimijoiden rooleista kestävän kehityksen hallinnassa. Opiskelijalla on perusymmärrys luonnonvarojen käytön aiheuttamista kestävyysongelmista sekä haittojen ja hyötyjen mittaamisesta ja seurannasta. Hän pystyy kuvaamaan uusiutuvien luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisia ja taloudellisia ulottuvuuksia ja ymmärtää luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet. Opiskelijalla on valmius perehtyä syvällisemmin eri ekosysteemityyppien luonnonvarojen tuotantoon.
Completion mode:Luentoja, Keskusteluita, Oppimistehtäviä/Lukupaketti, kuulustelu (tentti tai muu suoritustapa).

Avoin yliopisto
Kontaktiopetusta (verkossa) ja kirjallisia tehtäviä
Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Luento [group details and registration]

Luento 1 [group details and registration]; registered 61, maximum 70
reg.time: 10.4.2017 00:00 - 6.4.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1YAA30510Mo5.3.201814:15-16:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
2YAA30510Wed7.3.201814:15-16:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
3YAA30510Fr9.3.201810:15-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
4YAA30511Mo12.3.201814:15-16:00KotiahoTapahtuman tiedot
5YAA30511Wed14.3.201814:15-16:00HalmeTapahtuman tiedot
6YAA30511Fr16.3.201810:15-12:00HalmeTapahtuman tiedot
7YAA 30312Wed21.3.201810:15-12:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
8YAA30512Fr23.3.201810:15-12:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
9FYS315Fr13.4.201810:00-12:00HalmeTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [group details and registration]

Harjoitusryhmä 1 [group details and registration]; registered 16, maximum 23
reg.time: 10.4.2017 00:00 - 6.4.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1YAA30512Mo19.3.201812:15-14:00HalmeTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 2 [group details and registration]; registered 10, maximum 23
reg.time: 10.4.2017 00:00 - 6.4.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1YAB31012Tu20.3.201814:15-16:00HalmeTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 3 [group details and registration]; registered 21, maximum 23
reg.time: 10.4.2017 00:00 - 6.4.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1YAB31012Tu20.3.201816:15-18:00HalmeTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 4 [group details and registration]; registered 10, minimum 1, maximum 15
reg.time: 10.4.2017 00:00 - 6.4.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1YAB31012Tu20.3.201818:15-20:00HalmeTapahtuman tiedot

Exam [group details and registration]

Tentti 25.5.2018 [Registration for the exam]; maximum 200
reg.time: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1YlistöKem121Fr25.5.201808:00-12:00Halme, Kataja-aho, Kotiaho, MarjomäkiTapahtuman tiedot

Luentotentti [group details and registration]