Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.1.0

Log in!
Nov/15/2019 18:52

RUOA1208 Book Examination, 4 ECTS, e-tentti

Department of Language and Communication Studies

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register.

General information

Begins - ends: 1.9.17 - 31.7.20
Registration period: 20.8.17 at 0:00 - 31.5.20 at 23:59
Instructor(s): Postdoctoral researcher Maria Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Jaana Kolu (jaana.k.kolu@jyu.fi)
Credits: 4 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: -; completion language(s): -
Registered: 70
Max participants: 200
Still room for: 130
Organisations:Department of Language and Communication Studies (KIVI), Swedish (KLS) (RUO)
Contents:Kirjatentti harjaannuttaa työelämässä tarvittavaa kykyä itsenäiseen työhön, itsensä johtamisen taitoa, ajankäytön hallintaa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
Learning outcomes:Osaamistavoitteet: Kirjatentin suoritettuaan opiskelija
-on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet
-osaa käyttää ja soveltaa tietoja, käsitteitä ja reflektoida niitä muiden kurssien yhteydessä.
Prerequisites:perusopinnot
Completion mode:e-tentti
Literature:
Literature

ISBNBook information
U. Tornberg (2005, kolmas painos) Språkdidaktik.
N. Abrahamsson (2009) Andraspråksinlärning.

Evaluation:
Grade scale

0-5