Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

14.6.2

Log in!
Feb/17/2019 08:52

TIEA361 Information Technology for Teachers, 5 ECTS [home page]

Department of Mathematical Information Technology

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 10.1.18 at 23:59.
Students of certain organisations have priority in registering for this course but your organisation is not known because you have not logged in.
Announcement:
The instructor has determined the units whose students will be given priority in their order of registration. Other students will follow in their order of registration. Further information on queuing.
organizationweighing coefficient
Teacher education (MIT) (TTLOPE): 1000 
Educational Technology (KOTSV): 950 
Educational Technology (KOUMO): 950 
Information technology (MIT) (TIE): 900 
Information Technology (CHY) (CTI): 700 
Faculty of Information Technology (IT): 600 
all other units0 

General information

Home page: http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Begins - ends: 8.1.18 - 30.3.18
Registration period: 14.6.17 at 8:00 - 10.1.18 at 23:59
Registration must be confirmed between 01.01.2018 - 08.01.2018.
The registration may be cancelled before 22.1.2018 at 23:59.
Instructor(s): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Credits: 5.0 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 35
Max participants: 45 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Department of Mathematical Information Technology (MIT), Faculty of Information Technology (IT), Information technology (MIT) (TIE)
Contents:

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, oppimateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin aihealueet tarkemmin:

 • Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiin
 • Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessa
 • Ilmaisten toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessa
 • WWW-sivut ja WWW-lomakkeet opetuskäytössä
 • Oppimisympäristön tehokas käyttö
 • Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttö
 • Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminen
 • Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessa
 • Ilmaisohjelmien hyödyntäminen opetuksessa
 • Interaktiivisten esitystaulujen ja mobiililaitteiden opetuskäyttö
 • Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Pelit opetuksessa
 • Opetusvideon tuottaminen
 • Muut mahdolliset ajankohtaiset työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämisaihealueet
Learning outcomes:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten teknologioiden ja tietoteknisten työvälineiden hyödyntämisestä opetuksessa, tietotekniikan ja TVT:n integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Learning outcome table:
Learning outcomes?1
remembers
2
understands
3
can apply
4
can analyse
5
can evaluate
6
can create
Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiincan evaluate
Oppimisympäristön tehokas käyttöcan analyse
Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Ilmaisten toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessacan analyse
WWW-sivut ja WWW-lomakkeet opetuskäytössäcan analyse
Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttöcan analyse
Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminencan analyse
Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Ilmaisohjelmien hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Pelit opetuksessacan analyse
Opetusvideon tuottaminencan analyse
Interaktiivisten esitystaulujen ja mobiililaitteiden opetuskäyttöcan analyse
Prerequisites:ITKP1011 Web-julkaiseminen 2 op ja TIEP161 Opetusteknologia 3 op tai vastaavat tiedot.
Registration:

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös seuraaviin opetusryhmiin, jos aiot niihin osallistua:

 • Luento: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä luennoilla Agoralla fyysisesti paikalla
 • Pääteohjaus: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot tehdä oppimistehtäviä ohjatusti Agoralla
 • Vertaisarviointiryhmä: ilmoittaudu ryhmään, jos haluat suorittaa vertaisarvioinnit ryhmäkeskusteluina Agoralla (toinen vaihtoehto on kirjoittaa vertaisarvioinnit Moodlen keskusteluryhmiin)
 • Seminaari: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot osallistua kurssin loppuseminaareihin Agoralla (osallistuminen suotavaa kaikille kurssilaisille, myös etäopiskelijoille, jos mahdollista)
Selection procedure:

Etusijalla ovat tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskelevat.

Modes of study:

Luennot, pääteohjaukset ja vertaisarvioinnit.

Completion mode:Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi. Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.
Course workload:

Luennot noin 12 h, pääteohjaukset noin 20 h, oppimistehtävät noin 70 h, seminaarit noin 4 h, vertaisarvioinnit noin 20 h, itsearviointi noin 4 h. Yhteensä noin 130 tuntia.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Luento [group details and registration]

Luento [group details and registration]; registered 12, maximum 25
reg.time: 14.6.2017 08:00 - 5.3.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C523.12Mo8.1.201810:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C523.14Mo22.1.201810:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C523.15Mo29.1.201810:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag C523.17Mo12.2.201810:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C523.110Mo5.3.201810:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot

Demo [group details and registration]

Pääteohjaus [group details and registration]; registered 5, maximum 20
reg.time: 14.6.2017 08:00 - 14.3.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C331.3, mikroluokka2Wed10.1.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C331.3, mikroluokka3Wed17.1.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka4Wed24.1.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka5Wed31.1.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland), mikroluokka6Wed7.2.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C523.17Wed14.2.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag B212.1 (Finland), mikroluokka8Wed21.2.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag C331.3, mikroluokka9Wed28.2.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag C331.3, mikroluokka10Wed7.3.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
10Ag C331.3, mikroluokka11Wed14.3.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot

Harjoitus [group details and registration]

Vertaisarviointiryhmä [group details and registration]; registered 8, minimum 4, maximum 9
reg.time: 14.6.2017 08:00 - 25.1.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C523.13Th18.1.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C523.14Th25.1.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C523.15Th1.2.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag C523.16Th8.2.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C523.17Th15.2.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C523.18Th22.2.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag C523.19Th1.3.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag C523.110Th8.3.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag C523.111Th15.3.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot

Seminaari [group details and registration]

Seminaari [group details and registration]; registered 15, maximum 25
reg.time: 14.6.2017 08:00 - 28.3.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C523.112Wed21.3.201816:00-18:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C523.112Fr23.3.201810:00-12:00EkonojaTapahtuman tiedot