Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

14.11.1

Log in!
May/23/2019 07:03

TIEA261 Role of ICT in Education, 2 ECTS [home page]

Department of Mathematical Information Technology

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 7.9.17 at 23:59.
Students of certain organisations have priority in registering for this course but your organisation is not known because you have not logged in.
Announcement:
The instructor has determined the units whose students will be given priority in their order of registration. Other students will follow in their order of registration. Further information on queuing.
organizationweighing coefficient
Teacher education (MIT) (TTLOPE): 1000 
Educational Technology (KOTSV): 950 
Educational Technology (KOUMO): 950 
Information technology (MIT) (TIE): 900 
Information Technology (CHY) (CTI): 700 
Faculty of Information Technology (IT): 600 
all other units0 

General information

Home page: http://appro.mit.jyu.fi/tiea261/
Begins - ends: 6.9.17 - 20.10.17
Registration period: 30.6.17 at 0:00 - 7.9.17 at 23:59
Registration must be confirmed between 30.08.2017 - 06.09.2017.
The registration may be cancelled before 18.9.2017 at 23:59.
Instructor(s): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Credits: 2 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 39
Max participants: 50 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Career Services (URA), Department of Mathematical Information Technology (MIT), Faculty of Information Technology (IT), Information technology (MIT) (TIE)
Current events:

Tietotekniikan rooli opetuksessa on tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskeleville suunnattu opintojakso. Opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi toisen opintovuoden aikana, ennen kasvatustieteen OPEP-opintoja sekä ennen TIEA361-opintojaksoa.

Contents:Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan ja TVT:n rooliin eri oppilaitosten opetuksessa; mitä tietotekniikasta ja TVT:stä opetetaan ja miten.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tietotekniikan/TVT:n oppimistilanteen keskeiset elementit ja pystyy määrittelemään tietotekniikan/TVT:n roolin eri oppilaitosten opetuksessa.
Prerequisites:Ei esitietovaatimuksia.
Registration:

[Not translated.]

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös seuraaviin opetusryhmiin, jos aiot niihin osallistua:

  • Luennot: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä luennoilla Agoralla fyysisesti paikalla.
  • Koontitilaisuudet: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä harjoitustyön koontitilaisuuksissa Agoralla fyysisesti paikalla. Koontitilaisuuksiin osallistuminen on suositeltavaa kaikille (myös etäopiskelijoille, jos mahdollista).
Selection procedure:

Etusijalla tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskelevat.

Modes of study:

[Not translated.]

Luento, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely sekä harjoitustyö.

Completion mode:Harjoitustyö sekä osallistuminen harjoitustyön koontitapahtumiin. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.
Course workload:

[Not translated.]

Luento-opetusta 4-6 h, pienryhmätyöskentelyä 4-6 h, harjoitustyön työstäminen noin 40 h. Yhteensä noin 50 tuntia.

Schedule:

[Not translated.]

Opintojakso alkaa luento-opetuksella, jatkuen itsenäisellä harjoitustyön työstämisellä ja päättyen pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoitustyön viimeistelyyn.

Contact information:

 

 

Key words:

 

 

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Luennot [group details and registration]; registered 21, maximum 40
reg.time: 30.6.2017 00:00 - 12.10.2017 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa36Wed6.9.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag Alfa36Th7.9.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag Alfa41Th12.10.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
Koontitilaisuudet [group details and registration]; registered 26, maximum 40
reg.time: 30.6.2017 00:00 - 4.10.2017 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa40Wed4.10.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag Alfa40Th5.10.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot