Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.0.1

Log in!
Sep/21/2019 19:19

EKOS305 Diversity of Boreal Forest, 6 ECTS

Department of Biological and Environmental Sciences

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.18 at 23:59.

General information

Begins - ends: 1.9.17 - 31.7.18
Registration period: 1.8.17 at 0:00 - 31.7.18 at 23:59
Instructor(s): Professor Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Credits: 6 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: -; completion language(s): -
Registered: 12
Organisations:Department of Biological and Environmental Sciences (BIO), Ekologia.ja ympäristönhoito (EKO)
Contents:[Not translated.] Boreaalisten havumetsien historiaa, lajiston erityispiirteitä ja metsäluonnon monimuotoisuutta. Ihmisen vaikutus lajistoon ja monimuotoisuuteen sekä monimuotoisuuden ylläpitäminen suojelualueilla ja talousmetsissä. Monimuotoisuuteen liittyviä sosioekonomisia tekijöitä sekä suojelun ristiriitoja ja niiden ratkaisuja. Kurssi perustuu monimuotoisuutta käsittelevään kirjaan Metsän kätköissä 2004.
Learning outcomes:Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää metsien suojelun ja monimuotoisuuden säilyttämisen ekologisia perusteita. Opiskelija ymmärtää Suomen metsiin kohdistuvia ristipaineita talouskäytön, virkistyskäytön ja luonnonsuojelun välillä ja tiedostaa syvällisesti, että yhteiskunnassa vallitsee erilaisia arvoja ja katsantokantoja metsien käytön suhteen. Opiskelija osaa perustella omia näkemyksiään ja osaa kriittisesti arvioida muiden kirjoittamia julkaistuja tekstejä. Opiskelija tiedostaa monien eri arvojen ja käyttötapojen yhteensovittamisen haasteellisuuden mutta ymmärtää sen tarpeellisuuden.
Selection procedure:[Not translated.] Etusija Ekologian ja ympäristönhoidon opiskelijoilla.
Completion mode:

[Not translated.]

Kurssi suoritetaan lukemalla itsenäisesti kirjat Metsän kätköissä ja Uusi metsäkirja sekä tekemällä oppimistehtävä. Oppimistehtävästä on sovittava henkilökohtaisesti etukäteen Mikko Mönkkösen kanssa.

Literature:

Metsän kätköissä, Edita (2004); Uusi metsäkirja, Gaudeamus; Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas.