Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.7.0

Log in!
May/27/2020 13:13

TIEA361 Information Technology for Teachers, 5 ECTS, verkkokurssi [home page]

Department of Mathematical Information Technology

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 26.5.19 at 23:59.
Students of certain organisations have priority in registering for this course but your organisation is not known because you have not logged in.
Announcement:
The instructor has determined the units whose students will be given priority in their order of registration. Other students will follow in their order of registration. Further information on queuing.
organizationweighing coefficient
Bachelor's Degree Programme in Mathematical Information Technology (Subject Teacher) (TIOKA): 1000 
Educational Technology (KOTSV): 1000 
Educational Technology (KOUMO): 900 
Teacher education (MIT) (TTLOPE): 900 
Teacher Training in Information Technology (OPESV): 900 
Opettajankoulutuksen suoravalitut (OPPSV): 800 
Specialisation in Educational Technology (Doctoral Programme in Information Technology) (KTEOS): 800 
Specialisation in Educational Technology (Faculty of Information Technology) (KTEOS): 800 
Specialisation in Educational Technology (Master's Degree Programme in Mathematical Information Technology) (KTEOS): 800 
Information technology (MIT) (TIE): 700 
all other units0 

General information

Home page: http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Begins - ends: 20.5.19 - 28.6.19
Registration period: 15.8.18 at 0:00 - 26.5.19 at 23:59
Registration must be confirmed between 13.05.2019 - 20.05.2019.
The registration may be cancelled before 3.6.2019 at 23:59.
Instructor(s): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Credits: 5.0 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 34
Max participants: 50 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Department of Mathematical Information Technology (MIT), Faculty of Information Technology (IT), Information technology (MIT) (TIE)
Current events:

Lukuvuonna 2018-2019 kurssi järjestetään verkkokurssina 5. periodissa.

Contents:

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, oppimateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin aihealueet tarkemmin:

 • Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiin
 • Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessa
 • Ilmaisten toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessa
 • WWW-sivut ja WWW-lomakkeet opetuskäytössä
 • Oppimisympäristön tehokas käyttö
 • Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttö
 • Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminen
 • Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessa
 • Ilmaisohjelmien hyödyntäminen opetuksessa
 • Interaktiivisten esitystaulujen ja mobiililaitteiden opetuskäyttö
 • Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Pelit opetuksessa
 • Opetusvideon tuottaminen
 • Muut mahdolliset ajankohtaiset työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämisaihealueet
Learning outcomes:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten teknologioiden ja tietoteknisten työvälineiden hyödyntämisestä opetuksessa, tietotekniikan ja TVT:n integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Learning outcome table:
Learning outcomes?1
remembers
2
understands
3
can apply
4
can analyse
5
can evaluate
6
can create
Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiincan evaluate
Oppimisympäristön tehokas käyttöcan analyse
Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Ilmaisten toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessacan analyse
WWW-sivut ja WWW-lomakkeet opetuskäytössäcan analyse
Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttöcan analyse
Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminencan analyse
Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Ilmaisohjelmien hyödyntäminen opetuksessacan analyse
Pelit opetuksessacan analyse
Opetusvideon tuottaminencan analyse
Interaktiivisten esitystaulujen ja mobiililaitteiden opetuskäyttöcan analyse
Prerequisites:ITKP1011 Web-julkaiseminen 2 op ja TIEP161 Opetusteknologia 3 op tai vastaavat tiedot.
Selection procedure:

Etusijalla ovat tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskelevat.

Modes of study:

Verkkoluennot.

Completion mode:

Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi. Kurssi suoritetaan etäopiskeluna noudattaen kurssitehtävien palautuksissa kurssilla annettuja aikatauluja.

Course workload:

Luennot noin 10 h, oppimistehtävät noin 90 h, vertaisarvioinnit noin 25 h, itsearviointi noin 5 h. Yhteensä noin 130 tuntia.

Evaluation:
Grade scale

0-5