Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

14.7.1

Log in!
Mar/27/2019 01:28

TIES4680 Educational Technology Project, 10 ECTS [home page]

Information technology (MIT)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 2.9.18 at 23:59.
Students of certain organisations have priority in registering for this course but your organisation is not known because you have not logged in.
Announcement:
The instructor has determined the units whose students will be given priority in their order of registration. Other students will follow in their order of registration. Further information on queuing.
organizationweighing coefficient
Bachelor's Degree Programme in Mathematical Information Technology (Subject Teacher) (TIOKA): 1000 
Educational Technology (KOTSV): 1000 
Educational Technology (KOUMO): 1000 
Teacher education (MIT) (TTLOPE): 900 
Teacher Training in Information Technology (OPESV): 900 
Opettajankoulutuksen suoravalitut (OPPSV): 800 
Specialisation in Educational Technology (Doctoral Programme in Information Technology) (KTEOS): 800 
Specialisation in Educational Technology (Faculty of Information Technology) (KTEOS): 800 
Specialisation in Educational Technology (Master's Degree Programme in Mathematical Information Technology) (KTEOS): 800 
Information technology (MIT) (TIE): 700 
all other units0 

General information

Home page: http://appro.mit.jyu.fi/kprojekti/
Begins - ends: 3.9.18 - 21.12.18
Registration period: 15.8.18 at 0:00 - 2.9.18 at 23:59
The registration may be cancelled before 4.9.2018 at 00:00.
Instructor(s): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Credits: 10 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 2
Max participants: 10 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Faculty of Information Technology (IT), Information technology (MIT) (TIE)
Contents:

Koulutusteknologian projektissa opiskelija saa käsityksen koulutusteknologian aihealueen projektista, sen läpiviennistä ja ryhmätyöstä sekä kokemusta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. Projektien avulla opiskelijat saavat myös käytännön kokemusta kurssien harjoitustöitä tai oppimistehtäviä laajempien töiden määrittelystä, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tarvittavien dokumenttien laatimisesta.

Kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 hengen projektiryhmä, joka toteuttaa tietyn projektin tietylle tilaajalle. Tarvittaessa projektiryhmiä muodostetaan useampia.

Koulutusteknologian projektin aihe voi olla esimerkiksi joku laaja kartoitus-, selvitys- tai suunnittelutyö koulutusteknologian kentältä. Projekti voi sisältää myös koulutusteknologian aihealueen ohjelmistokehitystä, mutta se ei ole vaatimuksena projektin aiheelle.

Koulutusteknologian projekti on suunnattu Koulutusteknologian opintosuunnan maisteriopiskelijoille.

Learning outcomes:Hyvä osaaminen kurssin sisältökuvauksessa mainituilla osa-alueilla (projektityöskentely eri osa-alueineen).
Prerequisites:

Esitietoina ovat seuraavat Koulutusteknologian opintosuuntaan suuntaavat pääaineopinnot tai vastaavat tiedot:

  • TIEP161 Opetusteknologia 3 op
  • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa 2 op
  • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä 5 op

Myös opettajan pedagogiset opinnot olisi hyvä olla suoritettuna ennen projektia.

Registration:

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi vastaa Korpissa olevaan kyselyyn. Kyselyn vastauksia käytetään mm. projektiryhmiä ja -aiheita valittaessa.

Selection procedure:

Kaikki kurssille ilmoittautuneet eivät välttämättä pääse kurssille mukaan. Lopulliseen kurssille valintaan vaikuttavat opiskelijoiden esitiedot, muodostettavien projektiryhmien määrä sekä opiskelijan mahdollisuudet sitoutua viikoittaiseen säännölliseen työskentelyyn Agoralla. Lopulliset valinnat kurssille tehdään kurssin opettajan toimesta 4.9.2018 mennessä.

Completion mode:Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn Jyväskylässä Agoralla ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Projektityöskentelyn kokonaismäärä on noin 270 tuntia (keskimäärin noin 15-20 tuntia per viikko). Kurssia ei voi suorittaa etäopiskeluna.
Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Supervising [group details and registration]

Ohjauskerrat [group details and registration]; registered 2, maximum 5
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 2.9.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C522.137Mo10.9.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C523.148Wed28.11.201812:15-13:00EkonojaVäliesittelyTapahtuman tiedot
3Ag C523.150Wed12.12.201812:00-13:00EkonojaLoppuesittelyTapahtuman tiedot