Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 00:05

ITKST55 Cyber Attack and Prevention, 5 ECTS

Faculty of Information Technology

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because it is not active.
The course does not use Korppi for registration.

General information

Begins - ends: 10.9.18 - 21.10.18
Instructor(s): Hilkka Grahn (hilkka.grahn@jyu.fi)
Panu Moilanen (panu.moilanen@jyu.fi)
Tuomas Tenkanen (tuomas.s.tenkanen@student.jyu.fi)
Adjunct instructor(s): Heli Kallio (Heli.m.kallio@student.jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 0
Max participants: 17
Still room for: 17
Organisations:Faculty of Information Technology (IT)
Contents:Opintojakso koostuu luennoista, harjoituksista ja in-tensiivisestä pelivaiheesta. Intensiivisen pelivaiheen aikana opiskelijat osallistuvat ns. BLUE-team toimintaan, jossa he toimivat organisaatiossa tietoturvaryhmänä. Ryhmän tehtävänä on suojata oman yrityksensä kriittinen tietojärjestelmä yhä pahenevassa informaatio-operaatioympäristössä sekä huolehtia mm. Kriisitilanteen hallinnan kannalta välttämättömästä viestinnästä.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee keskei-simmät tietoverkkoympäristön analysoinnin ja turvaamisen työkalut ja menetelmät ja 2) tunnistaa tietoverkko- ja informaatio-operaatioita, osaa analysoida niitä sekä valita niihin reagointiin sopivimmat tekniset ja muut toimenpiteet. Opiskelija on myös saanut kokemuksen toimimisesta sekavassa, hektisessä ja ajoittain stressaavassakin toimintaympäristössä ja tilanteessa. Opiskelija osaa myös analysoida omaa toimintaansa ja liittää sen kyberturvallisuuden kriisilanteita koske-vaan teoreettiseen tietoon.
Prerequisites:Kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa määritelty infromaatioteknologian perusosaaminen, kyberturvallisuuden maisteriohjelman pakolliset syventävät opinnot (30 op).
Completion mode:Osallistuminen 1) luentoihin ja harjoituksiin ennen intensiivistä pelivaihetta ja 2) intensiiviseen pelivaiheeseen sekä 3) oman toiminnan ja oppimisen reflektointi oppimispäiväkirjalla.
Literature:
Literature

ISBNBook information
ISBN-13: 978-0071780285McClure, Stuart; Scambray, Joel & Kurtz: ”Hacking Ex-posed 7: Network Security Secrets and Solutions”. 7. p.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Luento [group details and registration]

Luento 1 [group details and registration]; maximum 15
reg.time: 31.8.2018 00:00 - 14.9.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1AgD122.137Mo10.9.201808:00-12:00-Tapahtuman tiedot
2AgD122.137Tu11.9.201808:00-12:00-Tapahtuman tiedot
3AgD122.137Wed12.9.201808:00-12:00-Tapahtuman tiedot
4AgD122.137Th13.9.201808:00-12:00-Tapahtuman tiedot
5AgD122.137Fr14.9.201808:00-12:00-Tapahtuman tiedot

Demonstraatiot [group details and registration]

Demo 1 [group details and registration]; maximum 15
reg.time: 31.8.2018 00:00 - 14.9.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1AgD122.137Mo10.9.201812:00-18:00TenkanenTapahtuman tiedot
2AgD122.137Tu11.9.201812:00-18:00-Tapahtuman tiedot
3AgD122.137Wed12.9.201812:00-18:00-Tapahtuman tiedot
4AgD122.137Th13.9.201812:00-18:00-Tapahtuman tiedot
5AgD122.137Fr14.9.201812:00-18:00-Tapahtuman tiedot