Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.0.1

Log in!
Oct/18/2019 08:05

KLSA1000 Introduction to Research, 5 ECTS

Applied Linguistics (KLS/Kielten laitos), Department of Languages, Deutsche Sprache und Kultur, English, Finnish (KLS), Finnish Sign Language, Latin, Russian Language and Culture; Russkij jazyk i russkaja kul'tura, Section des langues romanes et classiques, Studies in Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher), Swedish (KLS)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 18.9.18 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Begins - ends: 10.9.18 - 28.10.18
Registration period: 13.8.18 at 0:00 - 18.9.18 at 23:59
The registration may be cancelled before 28.11.2018 at 00:00.
Instructor(s): [F]yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 128
Max participants: 150 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Applied Linguistics (KLS/Kielten laitos) (SOK), Bachelor's Degree Programme for Multidisciplinary Language Experts (MOKKA), Bachelor's Degree Programme for Sign Language Experts (VIKKA), Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher) (AIKKA), Bachelor's Degree Programme in Languages (Subject Teacher) (KOPKA), Department of Languages (KLS), Deutsche Sprache und Kultur (SAX), English (EKI), Faculty of Humanities and Social Sciences (HYTK), Finnish (KLS) (SKI), Finnish Sign Language (SVK), Latin (LAT), Master's Degree Programme for Multidisciplinary Language Experts (MOKMA), Master's Degree Programme for Sign Language Experts (VIKMA), Master's Degree Programme Group in Language and Communication Studies (KIVMR), Master's Degree Programme in Language in the Changing Society (KIEMA), Master's Degree Programme in Languages (Subject Teacher) (KOPMA), Russian Language and Culture; Russkij jazyk i russkaja kul'tura (VEN), Section des langues romanes et classiques (RFI), Studies in Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher) (AKI), Swedish (KLS) (RUO)
Current events:

Ilmoittaudu luennoille ja neljään eri aiheiseen (ja eri aikaan olevaan) työpajaan. 

Contents:Kurssilla tutustutaan tieteellisen ajattelun perusteisiin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin: aiheenvalintaan ja aineistoihin, aineiston keruuseen ja analyysiin sekä tutkielmatekstin rakentamiseen. Kurssi esittelee tutkimusprosessia erilaisten käytännön esimerkkien kautta.
Learning outcomes:Kurssin suoritettuaan opiskelija
•osaa nimetä tieteellisen ajattelun peruslähtökohdat
•tuntee tutkimuksen tekemisen prosessin ja osaa arvioida siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä
•tunnistaa ja osaa kriittisesti arvioida erilaisia tutkimusmenetelmiä, aineistonkeruumenetelmiä ja analyysimenetelmiä ja omaa valmiuksia valita omaan tutkielmaansa sopivat menetelmät
•osaa hakea lisätietoa eri tutkimusotteista ja -menetelmistä tutkimus- ja menetelmäoppaista
•hallitsee projektinhallinnan perusteet.
Completion mode:

Kontaktiopetus (luennot, verkkotyöskentely), ryhmätyöskentely, oppimistehtävät. Kurssista on tarjolla itseopiskelupaketti.

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Luentomateriaalit, muu mahdollinen lukemisto ilmoitetaan kurssin alussa.

Further information:

Itseopiskelupaketti on tarkoitettu ensisijaisesti vaihdossa oleville opiskelijoille tai opiskelijoille, joilla on jo esimerkiksi sivuaineesta kandidaatintutkielma tehtynä.

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Luento [group details and registration]; registered 124, minimum 5, maximum 150
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 237Fr14.9.201812:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 238Wed19.9.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 239Wed26.9.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 240Wed3.10.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 241Wed10.10.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 242Wed17.10.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 243Wed24.10.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot

Työpajat vk 38 [group details and registration]

Haastattelu [group details and registration]; registered 22, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D215.138Fr21.9.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Vuorovaikutusaineistot [group details and registration]; registered 27, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D225.138Fr21.9.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Aineistona kuva tai teksti [group details and registration]; registered 25, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D225.138Fr21.9.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot

Työpajat vk 39 [group details and registration]

Laadullinen sisällönanalyysi [group details and registration]; registered 25, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C23239Fr28.9.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Laadullinen sisällönanalyysi [group details and registration]; registered 24, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D213.139Fr28.9.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Multimodaalinen diskurssianalyysi [group details and registration]; registered 25, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D12139Fr28.9.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot

Työpajat vk 40 [group details and registration]

Tutkimuskysely [group details and registration]; registered 23, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1RUU C 101 Lucina40Fr5.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Tutkimuskysely [group details and registration]; registered 25, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1OPK 14140Fr5.10.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Kirjahistoriallinen tutkimus/pitkittäistutkimus [group details and registration]; registered 15, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C23240Fr5.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot

Työpajat vk 41 [group details and registration]

Tilastolliset menetelmät [group details and registration]; registered 19, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D214.141Fr12.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Etnografia [group details and registration]; registered 25, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D215.141Fr12.10.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Keskustelunanalyysi [group details and registration]; registered 24, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D213.141Fr12.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Sosiaalisen median aineistot [group details and registration]; registered 27, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C13241Fr12.10.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot

Työpajat vk 42 [group details and registration]

Korpustutkimus [group details and registration]; registered 21, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D214.142Fr19.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Korpustutkimus [group details and registration]; registered 8, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D215.142Fr19.10.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Kriittinen diskurssianalyysi [group details and registration]; registered 25, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D213.142Fr19.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Kriittinen diskurssianalyysi [group details and registration]; registered 14, minimum 5, maximum 25
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D221.342Fr19.10.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot