Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.1.0

Log in!
Nov/15/2019 19:03

KOPA1000 Introduction to Language Learning and Teaching Research, 5 ECTS

Applied Linguistics (KLS/Kielten laitos), Deutsche Sprache und Kultur, English, Finnish (KLS), Language Teacher Studies, Latin, Russian Language and Culture; Russkij jazyk i russkaja kul'tura, Section des langues romanes et classiques, Studies in Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Swedish (KLS)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 9.9.18 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Begins - ends: 10.9.18 - 28.10.18
Registration period: 13.8.18 at 0:00 - 9.9.18 at 23:59
The registration may be cancelled before 28.11.2018 at 00:00.
Instructor(s): Hannele Dufva (hannele.t.m.dufva@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 119
Max participants: 150 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Applied Linguistics (KLS/Kielten laitos) (SOK), Bachelor's Degree Programme for Multidisciplinary Language Experts (MOKKA), Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher) (AIKKA), Bachelor's Degree Programme in Languages (Subject Teacher) (KOPKA), Deutsche Sprache und Kultur (SAX), English (EKI), Finnish (KLS) (SKI), Language Teacher Studies (KOP), Latin (LAT), Master's Degree Programme for Multidisciplinary Language Experts (MOKMA), Master's Degree Programme Group in Language and Communication Studies (KIVMR), Master's Degree Programme in Language in the Changing Society (KIEMA), Master's Degree Programme in Languages (Subject Teacher) (KOPMA), Russian Language and Culture; Russkij jazyk i russkaja kul'tura (VEN), Section des langues romanes et classiques (RFI), Specialisation in English Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (EKIOS), Specialisation in Finnish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SKIOS), Specialisation in Finnish Sign Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SVKOS), Specialisation in German Language and Culture (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SAXOS), Specialisation in Romance Philology (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RFIOS), Specialisation in Russian Language and Culture (Faculty of Humanities and Social Sciences) (VENOS), Specialisation in Swedish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RUOOS), Studies in Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher) (AKI), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Swedish (KLS) (RUO)
Contents:Kurssilla perehdytään keskeisimpiin toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksen suuntauksiin ja peruskäsitteisiin. Oppimiseen vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan sekä oppijan ominaisuuksia, oppimisprosessia että oppimisympäristöjä. Teemoja käsitellään erityisesti äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opetuksen ajankohtaisten kysymysten kannalta.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-tuntee toisen ja vieraan kielen sekä äidinkielen oppimisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat ja käsitteet
-tuntee alan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden kieli- ja oppimiskäsitykset
-hahmottaa sosiaalisen kontekstin vaikutuksen kielen oppimiseen ja opettamiseen
-tunnistaa kielten oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä (esim. ikä, motivaatio, oppimisympäristöt)
-tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opettamisen keskeisiä kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja lähestymistapoja
-osaa etsiä ja lukea kriittisesti alan tutkimuskirjallisuutta
-on saanut valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa omassa opinnäytteessään ja työelämässään
Prerequisites:KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
Completion mode:

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät. 

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Further information:

Kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto. Kurssin voi suorittaa itseopiskelupakettina vastuuopettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Luento [group details and registration]; registered 119, maximum 130
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 9.9.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1MaD 20237Mo10.9.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 237Wed12.9.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot
3MaD 20238Mo17.9.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
4C 438Wed19.9.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot
5MaD 20239Mo24.9.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 239Wed26.9.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot
7MaD 20240Mo1.10.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 340Wed3.10.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 241Mo8.10.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
10MaD 20241Wed10.10.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot
11Ag Auditorio 242Mo15.10.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
12Ag Auditorio 242Wed17.10.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot