Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.1.0

Log in!
Dec/9/2019 18:24

KOPA1001 Language learning today: New environments, new tools, 3 ECTS

Applied Linguistics (KLS/Kielten laitos), Deutsche Sprache und Kultur, English, Finnish (KLS), Language Teacher Studies, Latin, Russian Language and Culture; Russkij jazyk i russkaja kul'tura, Section des langues romanes et classiques, Studies in Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher), Swedish (KLS)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 13.1.19 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Begins - ends: 14.1.19 - 10.3.19
Registration period: 13.8.18 at 0:00 - 13.1.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 10.4.2019 at 00:00.
Instructor(s): [F]yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Credits: 3 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 71
Max participants: 150 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Applied Linguistics (KLS/Kielten laitos) (SOK), Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher) (AIKKA), Deutsche Sprache und Kultur (SAX), English (EKI), Finnish (KLS) (SKI), Language Teacher Studies (KOP), Latin (LAT), Russian Language and Culture; Russkij jazyk i russkaja kul'tura (VEN), Section des langues romanes et classiques (RFI), Specialisation in English Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (EKIOS), Specialisation in Finnish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SKIOS), Specialisation in German Language and Culture (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SAXOS), Specialisation in Romance Philology (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RFIOS), Specialisation in Russian Language and Culture (Faculty of Humanities and Social Sciences) (VENOS), Specialisation in Swedish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RUOOS), Studies in Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher) (AKI), Swedish (KLS) (RUO)
Contents:Kurssilla tutustutaan digitalisatioon ja sen vaikutuksiin koulumaailmaan ja erityisesti kielenopetukseen ja oppimiseen. Kurssi perehdyttää opiskelijoita uusien oppimisympäristöjen ja työvälineiden käyttöön ja arviointiin sekä oppilaiden oppimisen tukemiseen ja arviointiin tällä alueella. Verkkoympäristöihin ja työkaluihin perehdytään erilaisten käytännön esimerkkien kautta.
Learning outcomes:Kurssin suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia kielenopetukselle
• tuntee ja osaa käyttää kielenopettajan työssä olennaisia verkko-oppimisympäristöjä ja oppimisen välineitä.
• osaa arvioida erilaisten verkkoympäristöjen ja -työkalujen toimivuutta kielenopetuksessa.
• pystyy tukemaan oppilaita verkkoympäristöjen ja –työkalujen tarkoituksenmukaisessa oppimiskäytössä.
• osaa käyttää sähköisiä arviointityökaluja tarkoituksenmukaisesti
• osaa hakea lisätietoa eri oppimisympäristöjen ja työkalujen käytöstä kielenopetuksessa.
Completion mode:

Kontaktiopetus, projektityö

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Luento [group details and registration]; registered 69, maximum 150
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 6.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1C 43Wed16.1.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
2C 43Fr18.1.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
3C 44Wed23.1.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
4C 44Fr25.1.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
5C 45Wed30.1.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
6C 45Fr1.2.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
7C 46Wed6.2.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
8C 46Fr8.2.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
9C 47Wed13.2.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
10C 47Fr15.2.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyLisätilat X210 ja X225Tapahtuman tiedot
11C 48Wed20.2.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
12C 48Fr22.2.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
13C 49Wed27.2.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
14C 49Fr1.3.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
15C 410Wed6.3.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
16C 510Fr8.3.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot