Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 00:28

TAIP1103 The Artworld and Forms of Artistic Practice, 5 ECTS, itsenäinen suoritus

Art Education, Art History, Art History and Art Education

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Begins - ends: 1.8.18 - 31.7.19
Registration period: 1.5.18 at 0:00 - 31.7.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 31.8.2019 at 00:00.
Instructor(s): Kaisa Mäki-Petäjä (eimuttia@yahoo.co.uk)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi, English; completion language(s): suomi, English
Registered: 34
Max participants: 80 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Art Education (TKA), Art History (TAH), Art History and Art Education (THK), Bachelor's Degree Programme in Art History and Art Education (TAIKA), Specialisation in Art Education (Bachelor's Degree Programme in Art History and Art Education) (TKAOS), Specialisation in Art History (Bachelor's Degree Programme in Art History and Art Education) (TAHOS)
Current events:

This is the Korppi-course for the self-study option of the course TAIP1103 Art world and the forms of artistic activity. Contact the teacher for further information and to agree on arrangements for the course.

Contents:Taiteellisen toiminnat muodot, taiteen ja taidekasvatuksen suhde, taide toimintana ja taiteen toimintaympäristöt.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa taiteen opettamisen ja taiteellisen toiminnan muotoja suhteessa niiden historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin,
• ymmärtää taidekasvatuksen yhteydet taiteeseen,
• tunnistaa taiteen kulttuurisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti merkityksellisenä ja muuttuvana toimintana ja
• osaa tarkastella taiteen toimintaympäristöjä sekä tekijöiden ja kokijoiden näkökulmia taiteeseen.
Modes of study:

ITSENÄINEN OPISKELU!

Completion mode:

Kirjallisuus ja essee. Kurssi suositellaan suorittamaan kotiesseenä, ei tenttinä.  Tällä Korppi-sivulla mainittu kirjallisuus on opetussuunnitelman mukainen, mutta tänä vuonna kokeilemme hieman tarkennettua kokoonpanoa siitä. Tiedot kirjallisuudesta ja ohjeet kurssin suorittamisesta kotiesseenä löytyvät kurssin Koppa-sivulta. LUE OHJEET SIELTÄ!!!

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
0-8077-2977-9Efland, Arthur D. (1990). A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts. New York: Teachers College Press.
9780300133578Eisner, Elliot W. (2002). The arts and the creation of mind. New Haven: Yale University Press.
978-952-9765-63-8Anttila, Eeva (2011). Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
3830916175Bamford, Anne (2006). The wow factor: Global research compendium on the impact of the arts in education. Münster: Waxmann.
952-471-575-9Kantonen, Lea (2005). Teltta: Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa. Helsinki: Like: Taideteollinen korkeakoulu.

Contact information:

Kaisa Mäki-Petäjä

r.kaisa.maki-petaja@jyu.fi

Evaluation:
Grade scale

0-5