Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.1.0

Log in!
Dec/9/2019 17:15

TAHA123 Architecture and Built Environment, 5 ECTS, itsenäinen suoritus

Art Education, Art History, Art History and Art Education

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.
Students of certain organisations have priority in registering for this course but your organisation is not known because you have not logged in.
Announcement:
The instructor has determined the units whose students will be given priority in their order of registration. Other students will follow in their order of registration. Further information on queuing.
organizationweighing coefficient
Art Education (TKA): 1000 
Art History (TAH): 1000 
Art History and Art Education (THK): 1000 
Bachelor's Degree Programme in Art History and Art Education (TAIKA): 1000 
all other units0 

General information

Begins - ends: 1.8.18 - 31.7.19
Registration period: 1.5.18 at 0:00 - 31.7.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 31.8.2019 at 00:00.
Instructor(s): Teija Luukkanen-Hirvikoski (teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 18
Max participants: 80 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Art Education (TKA), Art History (TAH), Art History and Art Education (THK), Bachelor's Degree Programme in Art History and Art Education (TAIKA), Specialisation in Art Education (Bachelor's Degree Programme in Art History and Art Education) (TKAOS), Specialisation in Art History (Bachelor's Degree Programme in Art History and Art Education) (TAHOS)
Contents:Perehdytään arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön erityiskysymyksiin historian ja nykypäivän näkökulmasta.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa sijoittaa arkkitehtuurin ilmiöitä historialliseen kontekstiinsa,
• osaa analysoida arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön ajallisia ja paikallisia ominaispiirteitä,
• osaa eritellä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön merkityksiä sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta.
Modes of study:

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuus lv. 2018-19.

Completion mode:

Tentti tai oppimistehtävät. Oppimistehtävät ja arviointikriteerit löytyvät jakson Koppa-tilasta. Jos teet tehtävät, niin palauta molemmat tehtävät Koppaan.

Schedule:

Tentit ovat tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 2018-19, myös kesällä voi tenttiä. Kts: https://www.jyu.fi/hytk/fi/opiskelu/opiskelu/yleiset-tentit 

 

Jos suoritat jakson oppimistehtävillä, palauta tehtävät mieluiten 31.5.2019 mennessä. Tarvittaessa voit sopia palautuspäivän myös kesäkaudelle.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
9780203238233Conway, Hazel Conway & Roenisch, Rowan (2006). Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History. 2nd ed. London; New York: Routledge.
951-1-20141-7Nikula, Riitta (2005). Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Helsinki: Otava.
9780191592645Colquhoun, Alan (2002). Modern architecture. Oxford: Oxford University Press.
0-19-284222-6Bergdoll, Barry (2000). European architecture 1750-1890. Oxford: Oxford University.

Contact information:

Jakson tentaattori: Teija Luukkanen-Hirvikoski, teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi

Key words:

Arkkitehtuuri, rakennettu ympäristö

Evaluation:
Grade scale

0-5