Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.1.0

Log in!
Nov/15/2019 19:02

RUOP201 Pronunciation and Conversational Skills, 4 ECTS

Swedish (KLS)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 10.3.19 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Begins - ends: 10.9.18 - 4.5.19
Registration period: 7.9.18 at 11:00 - 10.3.19 at 23:59
Instructor(s): [F]yliopistonlehtori Mikko Kuronen (mikko.j.kuronen@jyu.fi)
Credits: 4 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: -; completion language(s): -
Registered: 40
Max participants: 60 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Specialisation in Swedish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RUOOS), Swedish (KLS) (RUO)
Current events:

Ruotsin perusopintojen ryhmiin ovat etusijalla syksyllä 2018 opintonsa aloittaneet pääaineopiskelijat. Seuraavana priorisoidaan lähellä valmistumista olevat sivuaineopiskelijat ja tutkintoaan täydentävät opiskelijat. 

Contents:Kurssilla perehdytään ensisijaisesti ääntämisen teoriaan ja käytäntöön. Myös työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja harjoitellaan. Opiskelija perehtyy ruotsin ääntämiseen, tunnistaa hyvän ääntämyksen tavoitteet ja harjaantuu luontevaan suulliseen kommunikointiin ruotsin kielellä.
Learning outcomes:Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää foneettista ja fonologista terminologiaa (erityisesti äänteiden luokittelussa),
- tuntee ruotsin äännejärjestelmän ja prosodiikan fonologisella tasolla,
- osaa soveltaa tietämystään omaan ääntämiseensä niin prosodisten kuin yksittäisten äänteiden osalta,
- tunnistaa foneettisia piirteitä ja osaa selittää omaa ja toisten ääntämistä sekä
- tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ääntämyksen keskeiset erot.
Prerequisites:Ei esitietovaatimuksia.
Completion mode:Kontaktiopetus (läsnaolovaatimus 80%) ja opetukseen liittyvä tentti (kirjallinen ja suullinen, ks. tarkemmin alla kohta Arviointiperusteet).
Literature:
Literature

ISBNBook information
952-5657-06-XM. Kuronen & K. Leinonen: Svenskt uttal för finskspråkiga - teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. 2010 (1. painos).
978-91-44-10560-4C.-C. Elert (2014) Allmän och svensk fonetik. (sivut 30-81). 2014 (9. painos). Vanhempikin painos käy.

Further information:Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Exercise group [group details and registration]

ryhmä 2 [group details and registration]; registered 18, minimum 8, maximum 20
reg.time: 7.9.2018 11:00 - 10.3.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1X 22544Mo29.10.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
2X 21044Wed31.10.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
3X 22545Mo5.11.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
4X 21045Wed7.11.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
5X 22546Mo12.11.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
6X 21046Wed14.11.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
7X 22547Mo19.11.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
8X 21047Wed21.11.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
9X 22548Mo26.11.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
10X 21048Wed28.11.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
11X 22549Mo3.12.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
12X 21049Wed5.12.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
ryhmä 3 [group details and registration]; registered 21, minimum 8, maximum 23
reg.time: 7.9.2018 11:00 - 10.3.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1X 21011Tu12.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
2X 21011Th14.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
3X 21012Tu19.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
4X 21012Th21.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
5X 21013Tu26.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
6X 21013Th28.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
7X 21014Tu2.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
8X 21014Th4.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
9X 21015Tu9.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
10X 21015Th11.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
11X 21017Tu23.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
12X 21017Th25.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot